Home

Legea 15/2005

Legea 15/2005 ( LEGE Nr. 15 din 28 februarie 2005 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta LEGE nr.15 din 28 februarie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţ II din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005, în cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, sintagma Inspectoratul General se înlocuiește cu sintagma Inspectoratul General pentru Situații de Urgență Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.15/2005; b. Hotarârea Guvernului Romaniei nr. 1491/09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului -cadru privind structura organizatorică, atribuțiile funcționarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situații de urgență OUG 158 17/11/2005 - Portal Legislativ. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. EMITENT. GUVERNUL. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1074 din 29 noiembrie 2005

modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005. Art. 12. - (1) Activitatea de protecţie civilă din România este coordonată de primul-ministru, care conduce această activitate prin ministrul internelor şi reformei administrative, în calitate de preşedinte al Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 4, art. 11 alin. (1) și art. 15 alin. (4) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic ș (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa Guvernului nr.60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.225 din 30 august 1997, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/1997, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi. LEGE 307 12/07/2006 - Portal Legislativ. LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 (*republicată*) privind apărarea împotriva incendiilor. EMITENT. PARLAMENTUL ROMÂNIEI. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 17 aprilie 2019. *) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 28/2018 pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea. LEGE 481 08/11/2004 - Portal Legislativ. LEGE nr. 481 din 8 noiembrie 2004 (*republicată*) privind protecția civilă. EMITENT. PARLAMENTUL. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 22 iulie 2008. *) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 212/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă.

aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 15/2005, iar termenii şi expresiile specifice apãrãrii împotriva incendiilor au urmãtorul înţeles: a) autorizaţie de securitate la incendiu - actul administrativ emis, în baza legii, de inspectoratu Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005 cu modificările și completările ulterioare, În temeiul prevederilor art. 5, alin. (2) lit. (d), alin. (3) lit. (a) și art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemie Managementul protectiei civile se asigura de catre componentele Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgenta, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2005. Art. 1 completări prin Legea nr. 15/2005, iar termenii şi expresiile specifice apărării împotriva incendiilor au următorul înţeles: a) autorizaţie de securitate la incendiu - actul administrativ emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situaţi Legea nr. 12/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 52 din 22 ianuarie 2015

Legea 15/2005 Legislatie gratuit

LEGE nr.15 din 28 februarie 2005 pentru aprobarea ..

de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, având în vedere faptul că evaluarea realizată în baza factorilor de risc prevăzuţi la art. 3 alin Art.5 În aplicarea dispozițiilor art. 7 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2020, privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu modificări și completări prin Legea 20/2020, cu modificările și completările ulterioare, și ale HG nr.557/2016 privind. Legea 307 din_2006_privind_apararea_impotriva_incendiilor 1. Parlamentul României Lege nr. 307/2006 Decret nr. 936/2006</ Promulgat prin din 12/07/2006 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 633 din 21/07/2006 privind apãrarea împotriva incendiilor Parlamentul României adoptã prezenta lege l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea şi.

l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 şi art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi. (1) lit. c) și art. 81 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 4, art. 11 alin. (1) și art. 15 alin Urgență, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 . Pagina 2 din 7 privind organizarea, funcționarea şi componența Comitetului Național pentru Situați

Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 . Pagina 2 din 2 privind organizarea, funcționarea şi componența Comitetului Național pentru Situați completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 și . 2 art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea şi componența Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de Urgenţă Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență

OUG 21 15/04/2004 - Portal Legislati

(1) din Legea nr. 136/2020 republicată, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, ale art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 și 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și. HOTĂRÂRE privind validarea ratei de incidență la nivelul localităților Cislău, Florica, Ghergheasa, Mărăcineni, Grebănu, Ulmeni, Poșta Câlnău, Tisău, Săhăteni și Robeasca, județul Buzău Având în vedere: - prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată și modificată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și.

Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru Situați Legea dării în plată, care a fost promulgată în aprilie de preşedintele României, Klaus Iohannis, în varianta finală, intră în vigoare începând de astăzi, la 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial, după un an de dezbateri aprinse în Parlament, în care legea a fost atacată dur de bancherii comerciali, dar şi de Banca [ 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și ale art. 20 lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, c Legea potrivit căreia persoanele care se vaccinează împotriva COVID-19 beneficiază de zile libere a fost promulgată de președinte. Zilele libere nu se includ în durata concediului de odihnă. Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea prin care îi încurajează pe cetățeni să se vaccineze. Este vorba despre acordarea unor zile libere la cerere, aferente dozelor de [

(1) lit. c) şi ale art. 8 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 4, art. 11 alin. (1) şi art. 15 alin completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, expresiile referitoare la lucrări de modificare și cele referitoare la schimbarea destinației au înțelesul prevăzut în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă

Fostul judecător CCR Toni Greblă explică ce prevede legea

completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, Comitetul Național pentru Situații de Urgenţă adoptă prezenta HOTĂRÂRE l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și. Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare

modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, având în vedere faptul că evaluarea realizată în baza factorilor de risc prevăzuţi la art. 3 alin. (4) din Legea nr. 55/202 Lege 15/2005 LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă legea pentru aprobarea ordonantei de urgenta adoptata de Senat (ca urmare a cererii de reexaminare) CD: 20.10.200 modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare; h) vehiculele rutiere și utilajele specializate, inclusiv vehiculele rutiere care efectuează transportul acestora, care participă la acţiuni de deszăpezire a drumurilor naţionale ș Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență

al Situatiilor de Urgentä, aprobatä prin Legea nr. 15/2005, cu modificärile completärile ulterioare; Hotärârea de Guve nr. 1491/2004 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatoricã, atributiile, functionarea dotarea comitetelor 'i centrelor operativ de Urgenţă, aprobat cău modificăr şii completăr prii n Legea nr. 15/2005; S H.G nr. 1491/200. pentr aprobare4u Regulamentulua - cadr priviniu d structura organizatorică atribuţiile, funţionare, şi dotare a comiteteloa ş centreloi r r operative pentru Situaţi die Urgenţă, c u modificăril şe i completăril ulterioaree v/ Legea nr. 55/2020, privind unele mäsuri pentru prevenirea si combaterea Urgentä, aprobatä cu modificäri completäri prin Legea m. 15/2005; In temeiul: manifestarea riscului epidemiologic SARS-CoV-2, la nivelul judetului Suceava privind solicitarea scoaterii de la rezerva de stat a unor mijloace necesare organizäri

Legea nr. 554/2004 a Contenciosului administrative (actualizata); LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996; Legea nr.15/2005, pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr.21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta modificäri si completäri prin Legea nr. 15/2005, cu modificärile si completärile ulterioare; Prevederile art. 10 din Anexa 1 — Regulament cadru privind structura organizatoricä, atribuÿiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenÿä la Hotärârea Guvernului României nr (1) lit. c) şi ale art. 8^1 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 21/2004 privind sistemul naţional de management al situaţiilor de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4, art. 11 alin. (1) şi art. 15 alin. (4).

OUG 158 17/11/2005 - Portal Legislati

Adingabeak 19/2015 Foru Legea, apirilaren 10ekoa, zeinaren bidez indargabetzen baita martxoaren 14ko 3/2014 Foru Legea, Haurrentzako eta Nerabeentzako Sustapenari, Laguntzari eta Babesari buruzko abenduaren 5eko 15/2005 Foru Legea aldatzen duen martxoaren. cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea şi componența Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezent c) şi art. 42 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 26 aprilie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt. completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgenta, Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta HOTĂRÂRE

LEGE nr.307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva ..

  1. LEGE 307 12/07/2006 - Portal Legislati
  2. LEGE 481 08/11/2004 - Portal Legislati
  3. HOTĂRÂRE nr. 47 din 05.10.2020 a CNSU COVID-19 știri ..
Prevenirea extinderii imbolnăvirilor cu noul CoronavirusMunicipiul Blaj intră de mâine, 21 ianuarie 2021, înStarea de alertă e contestată de Avocatul PoporuluiPLANUL LOCAL DE APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR, generalaHotărârea nrHotarâre privind aprobarea unor masuri suplimentare de