Home

Organizatorul grafic metoda

31-33 METODA ORGANIZATORULUI GRAFIC ÎN DEZVOTAREA CREATIVITĂȚII LA STUDENȚI (ELEVI) Această intrare a fost publicată în 2017 Volumul 31 și etichetată Carmen BAL Ioana Carmen IUHOS la mai 3, 2017 de RC. METHOD DEVELOPEMENT OF CREATIVITY IN GRAPHIC ORGANIZER TO STUDENTS Metoda interactiva- ORGANIZATORUL GRAFIC. 03.06.2021 21:09. Nivel de dificultate: mediu. Organizatoric grafic este o metoda activ-participativa care presupune esenţializarea prin schematizarea şi sistematizarea noţiunilor/ideilor cu ajutorul reprezentării grafice a materialului informativ ce urmează să fie exprimat oral sau în scris Un organizator grafic este un instrument sau un cadru care vă permite să colectați, să faceți legătura și / sau să prezentați informații vizual. Ele pot lua mai multe forme și includ favorite cum ar fi diagrama Venn, pagini de poveste și hărți de concepte. Informațiile prezentate într-un format ușor de citit pot spori gândirea. Organizator grafic pentru termenul educație. Învăţământ liceal - Discipline psihologice şi pedagogice - Diverse - Clasa a 9-a; Învăţământ liceal - Discipline psihologice şi pedagogice - Clasa a 9-a; marimur. 21 materiale

31-33 Metoda Organizatorului Grafic În Dezvotarea

Organizatorul grafic Organizatorul grafic/Harta conceptuală este o tehnică de reprezentare vizuală a conceptelor și a legaturilor dintre ele. A aparut ca urmare a teoriilor cognitiviste ale lui David Ausubel și, ulterior, a cercetărilor lui Joseph D. Novak, începând cu anii '70, la Universitatea Cornell, S.U.A Organizatori grafici. Documentul conține șase modele de organizatori grafici care pot fi folosiți la majoritatea disciplinelor, în funcție de subiectul lecției. Pentru exemplificare am ales textul literar narativ la Limba și literatura română, clasa a III-a

Metodă activă- organizatorul grafic - Datoriile

 1. 7. Metoda Organizatorul Grafic (OG) Organizatorul grafic, că metodă de învăţare activă, facilitează esenţializarea unui material informativ care urmează să fie exprimat sau scris, schematizând ideea/ideile. 8
 2. Ilustrez prin exemple câteva metode active, care integrate adecvat în orele de limba română, au eficienţă formativă maximală:Organizatorul grafic, Ciorchinele, Diagrama Wenn, Furtună în creier, Cvintetul. 1. Organizatorul grafic (O.G.). Această metodă facilitează esenţializare
 3. Metoda didactică cea mai potrivită pentru nivelul gimnazial, cred că Organizatorul grafic comparativ Comunicarea sarcinii de lucru: Grupaţi în perechi, pe baza textului Rasele umane şi structura confesională (manual clasa a V-a, Geografia
 4. Organizatorul grafic este o metodă de învăţare activă, întrucât se bazează pe schematizarea informaţiei, facilitează esenţializarea şi sistematizarea acesteia şi presupune participarea fiecărui elev. Organizatorul se poate utiliza în cinci moduri: a
 5. Organizatorul grafic Aceste metode au fost utilizate în scopul de crea cadrul propice valorificării experienții proprii a elevilor, dez voltării competențelor de comunicare și relaționare, de deli berare pe plan mental, contribuind la formarea unei atitudi ni active
 6. • o metodă de evaluare: METODA CUBULUI; • instrumentele de evaluare prezentate pe fiecare faţă a cubului: Faţa I: a) organizatorul grafic tip DESCRIERE; b) organizatorul grafic pentru structuri de tip SECVENŢIONAL. Faţa II: a) organizatorul grafic TABELAR; b) diagrama VENN. Faţa III: grafice pentru structuri CAUZĂ-EFECT

prezentarea Power Point, organizatorul grafic 4 prelegeri Managementul programelor educaţionale 8 conversaţia euristică, demonstraţia, prezentarea Power Point, organizatorul grafic 4 prelegeri Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţi Completati organizatorul grafic de tip arbore cu informatiile despre alunecarile de teren pe care le-ati dobandit in situatia anterioara de invatare. Organizator grafic de tip arbore (Dulama, 2008) Alunecarile de teren sunt . Locul in regiunile . Timpul frecventa . durata . Conditii. Cauza . Desfasurare. Consecinte. Masuri de combater B. Metoda piramidei sau (bulgărele de zăpadă) C. Ciorchinele D. . Eseu de 5 minute E. Cubul F. Turul galeriei G. Prelegerea H. Brainstorming I. Jurnalul cu dublă intrare J. Mozaicul K. Discuţia L. Organizatorul grafic A. Ce ştiu ?/ Ce vreau să ştiu ? / Ce am învăţat ? Prin această metodă interacitvă elevi

Tipuri de Organizatori Grafici Organizator Șablon de

 1. prezentarea Power Point, organizatorul grafic Tema 9. Metode de cunoaştere a elevilor 2 prelegerea-dezbatere, explicaţia, conversaţia euristică, demonstraţia, problematizarea, prezentarea Power Point, organizatorul grafic Tema 10 Aspecte motivaţionale ale învăţării şcolare 2 prelegerea-dezbatere, explicaţia, conversaţi
 2. 4. Metode de cercetare n grupTema sau proiectul de cercetare n grup;Experimentul pe echipe;Portofoliul de grup. Metoda predrii-nvrii reciproce Prin metoda predrii-nvrii reciproce elevii sunt pui n situaia de a fi ei nii profesori, de a explica colegilor rezolvarea unor probleme
 3. Informațiile vor fi sintetizate pe organizatorul grafic. În acest moment ei devin experți pe o anumită grupă de animale. Se reorganizează echipele astfel încât ele să fie formate din experți pe toate cele șase grupe. În noile echipe formate fiecare expert le va prezenta coechipierilor informațiile structurate pe organizatorul grafic
 4. Organizatorul grafic al caracteristicilor Ciorchinele . Reţeaua personajelor . Schema sistemică . Diagrama Ishikawa Diagrama Venn Reţeaua semantică Soarele caracteristicilor Jurnalul grafic Harta cu figuri Tehnica blazonului . Suporturi metaforice . Posterul Capitolul 11 - TEHNICI DE REFLECŢIE . Cvintetu

Metode de predare Prelegerea intensificată, ghidul de anticipaţie, dezbaterea, demonstraţia, explicaţia, problematizarea, organizatorul grafic, cvintetul, jocul didactic, brainstorming-ul, metode de învăţare prin cooperare (gândiţi/lucraţi în perechi/comunicaţi, metoda mozaicului, turul galeriei, jurnalul dublu, cvintetul) etc Costurile și tarifele: Mini-prelegerea, Lectură ghidată, STAD (metoda învățării pe grupe mici), Diagrama VENN, Situație problemă etc. Profitul şi rentabilitatea activităţii unităţii economice: Explicaţia, Asociere Forţată, Diagrama Venn, Organizatorul grafic , Studiu de caz, Situație problemă etc Tatiana Gurgurova. CURS DE PEDAGOGIE Conf. univ. dr. Adriana NICU fNivelul I u0001 Introducere în pedagogie u0001 Teoria şi metodologia curriculum-ului u0001 Teoria şi metodologia instruirii u0001 Teoria şi metodologia evaluării fTeoria şi metodologia instruirii u0001 Didactica - teoria procesului de învăŃământ u0001 Principiile. PROIECTAREA UNITATII DE INVATARE. Scoala de arte si meseriiMihai Eminescu Salistea de Sus, jud.Maramures. Clasa: a IX-a. Aria curriculara: Tehnologii. Profesor: Disciplina: Reprezentari grafice Unitatea de invatare: Intocmirea schitei si a desenului la scara:(Executarea schitei,Executarea desenului la scara) Timp alocat:6h it+6h lab 0 stele 0 review uri. învăţământ primar matematica teste metoda grafica clasa a iii a. Probleme care se rezolvă prin metoda grafică proiect de lectie 10 februarie 2014 09 58. Evaluare finala la matematica clasa a iii a 2016 2017. Produs educational de invatare prin joaca. Metoda grafica clasa a iii a

Metode şi tehnici utilizate în activitatea de consiliere U 6. Utilizarea metodelor şi tehnicilor de consiliere educaţională. UC7. Aplicarea metodelor de autocunoaştere a personalităţii. U 8. Aplicarea metodelor şi Organizatorul grafic Evaluarea orală 10 săptămână. Metode didactice in predare, invatare si evaluare la Biologie Organizatorul grafic 77 . 5.2.6. Recenzia prin rotaţie 78 . 5.2.7. grafic în scheme p e care le re ţine uşor, cu rapiditate prezentarea Power Point, organizatorul grafic Tema 9. Metode de cunoaştere a elevilor 2 prelegerea-dezbatere, explicaţia, conversaţia euristică, demonstraţia, problematizarea, prezentarea Power Point, organizatorul grafic Tema 10 Aspecte motivaţionale ale învăţării şcolare 2 prelegerea-dezbatere, explicaţia, conversaţi Aşa că am utilizat atunci: organizatorul grafic şi cubul. I. Organizatorul grafic (O.G. ) structurat pe cinci domenii: comparaţia, descrierea, structurarea pe secvenţe, relaţia cauză-efect, formularea problemei găsirea soluţiei este una dintre metodele de învăţare activă aplicate la clasă pe parcursul anilor Tehnica metaplan, Metoda organizatorul grafic, Cadranele, Metoda RAI, Turul galeriei, Metoda pălăriilor gânditoare 9. Mijloace de învăţământ clasice şi moderne necesare în predarea disciplinei de specialitate Exemple de utilizare a mijloacelor de învăţământ, evidenţiin

Aplicaţie: se poate utiliza atât la lecţiile de predare, cât şi la cele de evaluare a cunoştinţelor. Dacă la lecţiile de predare - învăţare organizatorul grafic este completat de către profesor şi elevi, atunci la lecţiile de sinteză se poate de propus elevilor să redacteze de sine stătător un organizator grafic la subiectul propus, sau acest lucru să fie efectuat în grup metode ştiinţifice 2. Comunicarea adecvată în diferite contexte ştiinţifice şi sociale 3. metoda organizatorul grafic, învățarea prin descoperire. b. Resurse materiale: manuale digitale (Ed. Intuitext, Didactica Publishing House), laptop, videoproiector, ecran de proiecție, atlase botanice, planșe, ramuri de arbuști cu fructe Metodele: harta conceptuală, organizatorul grafic, diagrama Wenn, grafic T etc adaptate la online. Modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în sarcini și evaluare: - Google Classroom: aici se poate discuta cu elevii - Meet video, chat e inclus gratuit acum; pot fi corectate temele și poate fi.

Organizator grafic marimur 04

METODE BAZATE PE ACTIUNE PRACTICA 1. Metode active Sinectica Lucrari practice / de laborator Exercitiul didactic Studiul de caz Proiectul didactic Brainstorming-ul Mozaicul Organizatorul grafic 2. Metode simulative: Jocul de rol Modelarea Simularea Dramatizarea Invatarea pe simulatoare IV Příklady. Následující příklad kódu je navržen pro použití s model Windows Forms a vyžaduje PaintEventArgs e, což je parametr Paint obslužné rutiny události. The following code example is designed for use with Windows Forms, and it requires PaintEventArgse, which is a parameter of the Paint event handler. Kód provádí následující akce: The code performs the following actions Fisa de lucru, pentru clasa a VI - a: organizatorul grafic comparativ - Diagrama Venn si metode active de predare - invatare: cvintetul. Sursa: prof. Popa Maria, Scoala Gimnaziala Lascar Catargiu, Craiova, jud. Dolj

Completati organizatorul grafic de tip arbore cu informatiile despre alunecarile de teren pe care le-ati dobandit in situatia anterioara de invatare. Organizator grafic de tip arbore (Dulama, 2008) Alunecarile de teren sunt . Locul in regiunile . Timpul frecventa . durata . Conditii. Cauza . Desfasurare. Consecinte. Masuri de combater Metode clasice de planificare şi control a activit ăţilor şi resurselor 59 • Rezerva sigur ă (R S), RS(ij) = max { T Ej - (T Li + d ij), 0 } (4.12) Rezerva intermediar ă şi Rezerva sigur ă sunt rezervele asociate activit ăţii, în cazul evolu ţiei acesteia conform programului majorant. Li Interpretarea celor patru rezerve asociate unei activit ăţi în managementul prin proiect METODE: explicaţia, problematizarea, metoda testării; MATERIAL DIDACTIC: fişa de evaluare - Hidrosfera FORME DE ORGANIZARE: individual în alta, completând organizatorul grafic. (9x2p=18 puncte) GAZOASĂ LICHIDĂ SOLIDĂ BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE.

Metoda 6-3-5 Metoda se numeşte 6-3-5, deoarece grupele sunt compuse din 6 membri, se enunţă 3 idei care sunt îmbunătaţite de ceilalţi 5 elevi. Dupa formularea subiectului pentru care se cer soluţii, clasa este impărţită în grupe de 6 elevi. Se formulează 3 cerinţe şi distribuie foi pe care s-a realizat un tabel cu 3 coloane Organizatorul grafic 91 4.3.11. Metoda Ganditi/Lucrati in perechi/Comunicati 94 4.3.12. Termenii cheie initiali 96 4.3.13. Metoda §tiu/Vreau sa stiu/Am invatat 97 4.3.14. Tehnica Ciochinele 98 4.3.15. Metoda SINELG (Sistemul Interactiv de Notare pentru 99 Eficientizarea Lecturii si a Gandirii METODE BAZATE PE ACTIUNE PRACTICA (DE FORMARE A DEPRINDERILOR) 1. Metode active Sinectica Lucrari practice / de laborator Exercitiul didactic Studiul de caz Proiectul didactic Brainstorming-ul Mozaicul Organizatorul grafic 2. Metode simulative: Jocul de rol Modelarea Simularea Dramatizarea Invatarea pe simulatoare. Download gratuit. Documentul. a) Metode şi procedee: conversația, explicația, exercițiul, demonstrația; b) Mijloace de învăţământ: caietele tip, creioane colorate, fișă cu organizatorul grafic Ciorchinele literelor , resurse digitale. Unelte și instrumente digitale: videoproiector c) Forme de organizare: frontal, individual

în creier, cascada ideilor, filosofia marelui Da, evaluarea amânat. ă) 6 Metoda de invatare activa si participativa pentru asimilarea cunostintelor in domeniul asistentei sociale. Download (.docx) Teaching Documents • organizatorul grafic in trepte.docx more. by Nicoleta Pletea. Material didactic folosit pentru imbunatatirea activitatii asistentului social, organizatorul grafic in trepte. Download (.docx) Metode şi procedee: conversaţia, explicatia, mozaicul, organizatorul grafic, observarea sistematica Mijloace de realizare: fise de experti, fise de lucru, instrumente geometrice, Forme de organizare: frontală, pe grupe, individuală. Stilul vizual de învăţare.

 1. Metoda jocului de rol 92 5.3.11. Metoda Pălăriilor gânditoare 94 5.3.12. Metoda Frisco 95 5.3.13. Jocurile de spargere a gheţii (ice -breaking) 97 5.3.14. Tehnica adevărat şi fals 98.
 2. completează organizatorul grafic în caiete, Harta istorică Europa în sec. al XIX-lea Laptop, videoproiector, Lucrul cu harta, Explicația, conversația euristică, Descoperirea: Se utilizează fișele de lucru, Organizatorul grafic Se discută atitudinea marilor puteri față de unirea Principatelor. Activitate frontal
 3. Acest curs prezinta Metode si Mijloace de Invatamant. Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 21 de pagini.. Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.. Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit
 4. area redundaței din informație, reprezentarea vizuală a unor noțiuni, fenomene, concept, structurarea.
 5. Metoda MOZAICUL Avantajele folosirii acestei metode Stimularea încrederii în sine a elevilor Dezvoltarea abilităţilor de comunicare argumentativă şi de relaţionare în grup Dezvoltarea gândiri logice, critice şi independente Dezvoltarea răspunderii individuale şi de grup Optimizarea învăţării prin predarea achiziţiilor altcuiva. 3
 6. Sf. Ap. Andrei, a ajuns în ţara noastră, pe actualul teritoriu al Dobrogei, pentru a continua misiune pe care le-a încredinţat-o Mântuitorul Iisus Hristos celor 12 Apostoli
 7. ute; am cerut elevilor sa realizeze o axa cronologica pe care sa redea reperele cronologice care pun.

Eleviiă suntă încânta iă deă aceast ă metod ă - jocă deă constatareă reciproc ă aă rezultateloră ob inute,ă modalitateă careă seă constituieă înă acelaşiă timpă şiă caă o Cuprins proiect Cum descarc?. CAPITOLUL I 2 1.1 NOTIUNI INTRODUCTIVE 2 1.2 SCOPUL SI CARACTERISTICILE METODELOR DE INVATAMANT 3 CAPITOLUL II 4 METODE TRADITIONALE DE INVATAMANT 4 2.1 METODE DIDACTICE IN CARE PREDOMINA ACTIUNEA DE COMUNICARE: 4 2.1.1.1Expunerea sistematica 4 1)POVESTIREA 5 2) EXPLICATIA 5 3)PRELEGEREA 5 2.1.2 Comunicarea orala interogativa (conversativa) 6 2.1.2.2 Dezbaterea 8. Metoda fazoriala fresnel de compunere a doua oscilatii paralele grafic. Putem deci anticipa că mișcarea descrisă de legea de forma 2 este o mișcare oscilatorie armonică. 2 2 0 λ2 2. In aceste cazuri se pune problema determinarii miscarii rezultante 3.2 METODE DE ÎNVĂŢĂMÂNT MODERNE BAZATE PE ACŢIUNEA PRACTICĂ 23 3.2.1 Metoda ciorchinelui 23 3.2.2 Metoda exploziei solare 23 3.2.3 Metoda Mozaicului 23 3.2.4 Metoda Ştiu/vreau sǎ ştiu/am învǎţat 24 3.2.5 Metoda Organizatorul Grafic (OG) 25 B I B L I O G R A F I E 2

PPT - Plante si animale PowerPoint Presentation, free

Organizatori grafici

Metode interactive folosite in studiul chimiei - Pruteanu Laura-Mihaela, editura Rovimed: • Ganditi — Lucrati in perechi — Comunicati • Procedeul recautarii • Diagrama VENN • Ciorchinele • Organizatorul grafic • Jocul de rol • desenate • Cercuri de discutii • Instruirea asistata de calculator • Experimentul. Metode Mijloace de învățământ Forme de organizare 1. Moment organizato ric 2 m i n -Notarea absențelor în catalog -Asigurarea condițiilor optime lecției-Verificarea materialului didactic necesar. -Elevul de serviciu anunță absenții.-Elevii se pregătesc pentru lecție. Conversaț ia Frontal 2. Verificarea temei 3 mi Cumpara Metode interactive folosite in studiul chimiei - Pruteanu Laura-Mihaela de la eMAG! Ai libertatea sa platesti in rate, beneficiezi de promotiile zilei, deschiderea coletului la livrare, easybox, retur gratuit in 30 de zile si Instant Money Back Organizatorul grafic- ciorchinele . Conversatia. exlicatia. observarea dirijata : Eseul de 5 minute . icoana . fise de lucru . Activitate frontală si individuala . Activitate individuala si frontala . Aprecieri verbale : 5. Asocierea si generalizarea . 3′ Povestirea Dumineca de George Cosbuc si Sapte lei . Expu-nerea: Caietul didactic, pagina 3 Organizatorul grafic. Exerciţiul individual 6h 21.42% Educaţia în perioada Renaşterii şi a Reformei Prelegerea intensificată. Exerciţiul de consolidare. Metoda lucrului independent. Exerciţiul introductiv 6h 21.42% Iluminismul şi sistemele pedagogice din secolul al XIX-le

8 metode care le dezvoltă copiilor gândirea critică. Gândirea critică, o calitate esențială în viața personală și profesională, poate fi dezvoltată printr-o serie de metode care ar trebui să stea la baza activității didactice din școlile de azi. Măsura în care profesorii reușesc să antreneze această aptitudine. 8.1. SI Metode de predare Observaţii Noțiuni introductive Prelegere, Exemplificări Conversaţie 16,66% Lecția. Tipuri de lecții Prelegerea intensificată Conversația Controversa academică 16,66% Metode de predare Prelegere Algoritmizarea RAFT Organizatorul grafic 33,32% Metode de evaluare Termenii cheie inițial Se pune mare accent pe utilizarea acestora in procesul didactic . Multe dintre metodele prezentate ca noutăţi ne sunt bine-cunoscute , le aplicam de mulţi ani dar nu le numeam astfel ( jurnalul cu dublă intrare , ciorchinele , turul galeriei , bulgărele de zăpadă , organizatorul grafic ) etc Lucru individual Echipa I- Echipa II ECHIPA IV ECHIPA V Schimb de pareri intre grupe REZULTATELE FISELOR Expunerea fiselor la tabla Reorganizarea ciorchinelui prin conexiunea fiselor de lucru ORGANIZATORUL GRAFIC Mecanis- me * 1.OPERATIILE TEHNOLOGICE ALE PROCESULUI TEHNOLOGIC DE TRICOTARE 2.MASINI DE TRICOTAT-Clasificare 3.ORGANE DE FORMARE A. Metode şi procedee: exercițiul, conversația, explicația, lectura explicativă, • Le cer elevilor să prezinte oral răspunsurile • exercițiul, •jocul didactic, •organizatorul grafic al caracteristicilor• conversația • fișa de lucru • activitate pe grupe • observarea sistematică,.

Invatarea activa

Metode didactice folosite in predarea ste

(DOC) Sistemul şi clasificarea metodelor de instruire

Organizatorul grafic Organizatorul presupune esenţializarea unui material informativ care urmează să fie exprimat sau scris, prin schematizarea, sistematizarea şi vizualizarea ideilor. Avantajele organizatorului: eliminarea redundanţei din informaţie, reprezentarea vizuală a unor noţiuni, fenomene, concepte, structurarea informaţiei Un afiș de organizator grafic oferă elevilor un șablon pentru completarea unui proiect sumativ sau a unui spațiu mare de ploaie. Puteți adăuga cuvinte sau chiar imagini pentru a transmite idei care pot fi ușor trimise mai târziu! Cu mai multe machete diferite, este ușor să găsești doar organizatorul potrivit pentru proiectul tău Ilustrez prin exemple câteva metode active, care integrate adecvat în orele de limba română, au eficienţă formativă maximală:Organizatorul grafic, Ciorchinele, Diagrama Wenn, Furtună în creier, Cvintetul. 1. Organizatorul grafic (O.G.). Această metodă facilitează esenţializare

Metoda cubului - mijloc de dezvoltare a gândirii critice

Geografie si constructivism

Metode de dezvoltare a gândirii critice - abordare selectivă EVOCARE REALIZAREA SENSULUI REFLECŢIE Gândiţi/Lucraţi în perechi/Comunicaţi S.I.N.E.L.G. Cvintetul Termeni-cheie în avans Jurnalul dublu Scrierea reflexivă Ciorchinele (organizatorul grafic) Mozaicul Linia valorilor Ghidul de anticipaţie Predarea reciprocă Organizatorul.

Invatarea Activa (1) - [PPT Powerpoint

Curs Metode si Mijloace de Invatamant