Home

Examinati graficul functiei f si stabiliti

A reprezentati grafic functia b calculati aria triunghiului determinat de graficul lui f si axele de coordonate c determinati distanta de la originea sistemului de axe perpendiculare xoy la graficul functiei f. Reprezentati grafic functiile a f r r f x 2x 1 ms mult daca puteti sa dati doar raspunsul concret brainly ro a) Stabiliti cine este D - domeniul de definitie al functiei f. b) Sa se studieze continuitatea si derivabilitatea functiei c) Trasati graficul functiei a si b le-am facut. D = , caci ecuatia nu are solutii in multimea numerelor reale Determinati functia stiind ca graficul sau si graficul functiei sunt simetrice fata de dreapta de ecuatie d:x=1. Variante BAC 2009. Rezolvari Ex.1.Observam ca f(3)=0 si de aici rezulta ca produsul cerut in exercitiu este 0. Ex.2. Suma ceruta in exercitiu este Ex.3

Ori de cate de ori A si B sunt multimi numerice graficul functiei ƒ se poate reprezenta intr-un reper cartezian xOy. Pentru reprezentarea graficului unei functii se realizeaza un tabel al valorilor, care contine atat valorile pe care le poate lua argumentul functiei, x, cat si valorile ƒ(x) Descarca acum referatul 'Grafice de functii'. Download acum fara cont. Referat online gata facut Definitia functiei de gradul II: f : (, f(x)=ax2+bx+c, a(0, a,b,c(. 2. Reprezentarea grafica a functiei de gradul II. Graficul functiei de gradul II este o parabola, avand varful , unde , care se mai numeste si discriminantul functiei de gradul II, si graficul are ca axa de simetrie dreapta .3. Minimul si maximul functiei de gradul II STAT DE FUNCTII. 2. publicitare afisate in functie de interesele si/sau profilul dvs. Dar as vrea sa ii facem acum o introducere oficiala. Functia de gradul I, exercitii rezolvate de matematica. 2 x +b x+c = 0. Determinati functiile f:R->R de gradul 1 , pentru care f 1. 1 - intersectia graficului functiei de gr. by HTML5 UP. MODURI DE A DEFINI O 1 Trasarea graficului unei functii - In studiul variatiei unei functii si trasarea graficului se parcurg urmatoarele etape de determinare succesiva a unor elemente caracteristi

Reprezentati Grafic Functiile F

 1. dupa ce rezolvi iti da delta √64=8, afli valorile lui a , inlocuiesti in ec, ai ec de gradul doi si o rezolvi 2 votes Thanks 6 More Questions From This User See Al
 2. e astfel incat
 3. Dacă 0a1 atunci f este strict descrescătoare. Fie a 0 a 1. Notiunea de functie convexa respectiv concava a fost introdusa j. F q 1 x 1 q 2 x 2 q 1 f x 1 q 2 f x 2 2. R 0 f x 4 x grafic culoare rosie 6. 2 funcţia exponenţială este convexă. Astazi discutam despre graficul unei functii si reprezentarea geometrica a graficului

Imaginea functiei f este Im f . 4a,`8. Teorie pentru clasa a IX-aAlgebra: 4. Functia de gradul 2. 2 Profesor Marius Damian, Braila. Cazul a 0. x 8 b2a `8. fpxq . 4a 8 8. f este strict crescatoare pe8, b. 2a. si. strict descrescatoare pe. b. 2a,`8. f admite valoarea maxima yV 4a. Imaginea functiei f este Im f 8, 4a. 5. Semnul functiei de gradul. Graficele functiilor elementare postat de. Cuplul are ca imagine in planul cartezian punctul notat cu v numit si varful parabolei. De exemplu ai graficul f x x 1 si graficul g x x 2 1. Ecuatia are doua solutii 0 si 1. Nu se pune problema. Există un decalaj de tex frac pi 2 tex între ele Graficul functie impare este simetric fata de origine reperului adica originea o este centru de simetrie pentru graficul functiei. Studiul derivatei a doua. A se determina multimea e inclusa in e pe care functia f este derivabila si apoi se calculeaza f x. Daca a 0 a 0 atunci graficul este indreptat in jos Sa se determine parametrul real nenul m, astfel incit graficul functiei f:R-R, f(x)=mx(x la puterea a 2)-x+1 sa contina A(2;3).. Idea question from @Liv09877 - Liceu - Matematic Ecuatia tangentei la graficul functiei intr-un punct a. y - f(a) = f'(a)(x-a) unde x si y sunt necunoscutele ecuatiei si raman asa, f(a) este valoarea functiei f in punctul a, considerat si f'(a) este valoarea derivatei functiei f in a (in acest caz se calculeaza mai intai derivata, apoi se inlocuieste x cu valoarea a data

Trasarea graficului unei functii mai ciudat

b f − = 2a −∆ 4a ⇒ functia f are maxim . Maximul este : −∆ 4a adica b f − = 2a −∆ 4a Graficul functiei : - Reprezentarea geometrica a graficului functiei de gradul al doilea este o curba numita parabola . Pentru a reprezenta graficul se parcurg etapele : 1) meclab2 - Ex.II A si b x=-1:0.1:1 f=x.^3 2*x.^2 1 g=(x-1.^4 figure(1 plot(x,f'b:p xlabel'X ylabel'Y title'Graficul functiei f(x legend'f(x figure(

Observam ca graficul functiei este o dreapta care contine cele doua puncte. O infinit r f x ln x. Astfel încât aria suprafetei plane determinata de graficul functiei f axa ox dreptele de ecuatii si sa fie egala cu. Se da functia f r 2 r f x x 2 6x x 2. A sä se verifice cä functia f este o primitivä a functiei f b sä se calculeze aria. Graficul functiei de gradul al doilea fie f x a 2 x b x c o functie de gradul ii graficul se numeste parabola. O funcție algebrică de gradul al doilea în matematică este o funcție polinomială de forma unde. Solutiile x1 si x2 reprezinta punctele de intersectie cu axa ox Astfel incat graficul functiei f x 2 2 x m intersecteaza axa ox. B calculam mai intai astfel avem. ƒ 3 x ƒ 3 x dimensiune imagine. modele pentru covoare exercitii grafice fise de lucru model grafic proiectare participare licitatie model grafic pregatire suplimentara en model interpretare grafica a testelor initiale clasa a 2 a modele sondaje folosind grafice ppt model grafic interasistente.

Exercitii rezolvate determinati functiile f si toate

 1. Rezolv ecuatia de gradul ii a b c 0. Graficul functiei de gradul 2. Graficul functiei de gradul al ii lea. De exemplu daca avem functia. Dar stim ca o ecuatie de gradul ii nu are intodeauna solutii de aceea este posibil ca acea functie sa nu intersecteze axa o x o x. Solutiile x1 si x2 reprezinta punctele de intersectie cu axa ox
 2. ati coificientul unghiular si trasati graficul functiei: h: r > r, h(x)=2(x+1) Answers. Answer from: keke6361. I have no clue coz i have not learnt this concept yet. Answer from: Quest. the correct option is 2. step-by-step explanation: the box plot represent the lower limit, first quartile, median, third quartile and upper limit of the.
 3. ati aapartine lui R stiind ca A(1,5) este situat pe graficul functiei ,SI punctil B) pentru ''a'' deter
 4. ati punctele de extrem relativ ale functiei f; b)Se poate aplica teorema lui Fermat pentru aceasta functie? Solutie. a) f (x)t f (0 ),( )x R x 0 0 punct de

Graficul functiei de gradul 1

Play this game to review Mathematics. Dacă f(x) = x + 5, atunci f(-3) este egal c a) Arätaçi cä existä me R pentru care punctul A (—1; 3) este pe parabola asociatä functiei f. b) Arätaçi cä existä un punct situat pe toate parabolele familiei. c) Considerând reprezentarea tuturor parabolelor familiei pe acela$ sistem ortogonal de coordonate, aräta!i cä exist

sa se arate ca oricare ar fi a, b, c reale graficul functiei intersecteaza axa Ox. f:R\{a, b, c}→R, f(x)= 1/(x-a) + 1/(x-b) + 1/(x-c). Punem conditia ca ∆≥0, dar nu stiu sa aduc functia la forma ei normala. Am dat factor comun dar la numitor imi da functie de gradul 1.Fie funcţia f:[-1;1]->R f(x)=radical din 1-x^2.Sa se determine punctul M(a,b)b=f(a), in care tangenta la graficul functiei este paralela la dreapta y=2x+3 Examinati desenul calculati masura unghiului A al triunghiului ABC, daca AD este o inaltime a triunghiului ABC - 437017

f. Slide Master. Pentru ca setarile realizate de Dvs. in ceea ce priveste background-ul, schema de culori, dimensiunea si formatul textului, pozitionarea casetelor de text, sigle, etc. sa fie stabilite ca implicite pentru toate slide-urile, folositi Slide Master pe care il accesati din meniul View/Master/Slide Master. Toate setarile facute in. Substante si preparate extrem de inflamabile Substantele si preparatele vor fi clasificate drept extrem de inflamabile si caracterizate prin simbolul F si prin indicatia de pericol extrem de inflamabil, n functie de rezultatele testelor prezentate n Anexa V. Fraza care indica riscurile va fi desemnata dupa urmatoarele criterii: R12 Extrem de. I. INSTRUCTAJ DE PROTECTIA MUNCII SI PSI. Sucursala Timisoara. Instructajul de protectia muncii se efectueaza tuturor persoanelor care depun o activitate cu caracter direct productiv, de manipulare si transport, de intretinere, de reparatii si altele asemanatoare, precum si celor care prin natura obligatiilor profesionale conduc aceste activitati sau au acces liber in sectiile, sectoarele. Raspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fisa de post, cat si din R.O.F si R.I. Raspunde de realizarea obiectivelor securitatii si sanatatii in munca, respectiv: Utilizarea corecta a echipamentului individual de protectie si dupa utilizare, inapoierea si depozitarea la locul de pastrare Stabiliti stilul de fotografie pe care-l doriti. Alegeti un fotograf (poate chiar mai multi), discutati cu el despre ceea ce doriti si trimiteti-i cateva schite. in aceastd etapA trebuie sd decideti dac6 doriti fotografii color, alb-negru sau ambele. . examinati diverse caractere individuale si apreciati imaginea si stilul reprezentate de.

12 Functia cererii exprima rela!ia (invers proportionala) dintre diferitele preturi posibile (notate p) ~i cantitatile care s-ar cumpara la aceste preturi (notate QC): QC = f(p), unde func!ia f este descrescatoare in raport de pret (df/dp<O) Deplasarea functiei cererii spre dreapta / stanga (cre~terea / scaderea cererii la acela~i pre!) se. f) Bugetul local. g) Alte surse, conform legii. Intregul personal al Spitalului de Pneumoftiziologie Botosani trebuie sa actioneze cu fermitate pentru gospodarirea judicioasa a mijloacelor materiale si banesti, sa lupte impotriva oricaror forme de risipa sau abatere, sa contribuie la intarirea ordinei in manuirea bunului public 88. ISBN 978-606-8222-79- PROBLEME ALE MANAGEMENTULUI SITUATIILOR DE URGENTA.pd Stabiliti valoarea de adevãr a urmãtoarei afirmatii: Filiala reprezintã . asociatilor F.G. si L.M. plata chiriei restante, motivând cã acestia rãspund . graficul de circulatie al documentelor din contabilitatea unei . întreprinderi. 51

Grafice de functii - Tocilar

 1. manual excel- primii pasi by stana_11 in Types > Instruction manual
 2. Brainly.ro face parte din cea mai mare reţea socială pentru studiul în grup. Noi oferim cele mai bune instrumente pentru ajutorul reciproc legat de materiile şcolare. Haide alături de noi
 3. STRUCTURA SPITALULUI MUNICIPAL RAMNICU SARAT. Art.1.Date generale. Spitalul Municipal Rm. Sarat este unitatea sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care asigură asistentă medicală de specialitate, preventivă, curativă si de recuperare a bolnavilor internati si a celor prezentati ambulatoriu de pe teritoriul arondat si functionează în baza Legii nr.95.
 4. 2) Functia ƒ este bijectiva daca pentru orice y ‫א‬ B exista un singur x ‫א‬ A a.i. ƒ (x) =y (ecuatia ƒ (x)=y,are o singura solutie,pentru orice y din B) 3) Functia ƒ este bijectiva daca orice paralela la axa 0x, dusa printr-un punct al lui B, intersecteaza graficul functiei intr-un punct si numai unul. IV. 1A: AїA prin 1A(x) =x.

Functia de gradul al II

CONTRASTUL, O FUNCTIE SALBATICA. In loc de introducere, am sa exemplific (dupa mine) singura ocazie in care folosirea contrastului face sens deosebit de pozitiv. Simulator Infrarosu: iata o postprocesare extrem de simpla si eficace, care se departeaza bine de sugestiile devenite clasice, care utilizeaza Channel Mixer, Glowing Edges si alte. Importanta functiei de judecator poate fi exprimata si prin modalitatea de numire, prevazuta de Constitutie, ca si alegerea deputatilor si numirea membrilor Guvernului. Deci, la stabilirea marimii salariului era necesar sa se tina cont si de prevederile articolului 6 din Constitutie, unde se prevad separarea si egalitatea puterilor in stat La data de 24 iunie 2019, ziarul Incisiv de Prahova publica, in exclusivitate, articolul: Omul lui Dragnea de la M.A.E/Incompetenta, ilegalitatile, morti supecte si parfum de servicii (I). Iata ca dupa doi ani de zile, dezvaluirile noastre revin in actualitatea presei audiovizuale centrale. Asa cum am mai precizat, va rugăm mai aveți încredere și în [ Manualul National al Operatorilor de Apa si pacientii externati sunt nominalizati in miscare cu nume si numarul F.O.C.G. la rubrica Iesiri Nominale, dupa care F.O.C.G. se predau in aceeasi zi la Compartimentul Internari-Externari; F.O.C.G. se arhiveaza lunar, iar la incheierea anului se depun pe baza procesului verbal la arhiva unitatii. Art.53

Functia de gradul 1 - milenasite

 1. Si daca activitate de stat este o activitate de organizare a relatiilor sociale, ideea de organizare fiind punctul-cheie în 182) Teoria puterii maritime (alfred t. mahan
 2. (6)-Medicii care implinesc varsta de pensionare dupa dobandirea functiei de manager de spital, director medical sau sef de sectie vor fi pensionati conform legii.Medicii in varsta de cel putin 65 de ani nu pot participa la concurs si nu pot fi numiti in nici una din functiile de manager , director medical sau sef de sectie
 3. Din aceasta cauza celula de memorie trebuie sa fie reincarcata dupa f 77) Totul despre retele 2500 m -alt max 2500 mVf Moldoveanu-Mtii Fagarasi -sunt masici avand putine depres,pasuri,vai -au relief glaciar f bine dez,iar pe margini si relief carstic 1. GRU
 4. Pe axa vertical graficul Gantt cuprinde sarcinile de efectuat. Stabiliti prioritati de activitate si nu lasati ca activitatile urgente sa le dea la o parte pe cele momentul in care se va face prima evaluare a noului angajat Scopul functiei de formare si dezvoltare depinde de politicile si strategiile pe care organizatia si le.
 5. Inchiderea aplicaiei. Click pe butonul de inchidere Combinaia de taste ALT+F4 Clic pe Butonul Office , selectati Iesire din Excel (Exit Excel) Workbook i Worksheet (registru de calcul, foaie de calcul) Prin deschiderea aplicaiei se creaz un registru de calcul nou. Foaie de clacul (Worksheet) grila de celule unde se pot introduce date
 6. Apostol Andrei Galati, care functioneaza in conformitate cu Legea nr. 95/2006 si Ordinul M.S.P. nr. 921/2006 si este constituit din: Manager Director medical Director financiar-contabil Director ingrijiri Atributiile Comitetului Director sunt urmatoarele: Elaboreaza planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, in baza propunerilor.
 7. Si acestea au propriile tipare si valori caracteristice. La fel si cel mai fin nivel vibrational: aura. 3.1.1.3 Diagnoza perfectionata Un organism sanatos are o forma de unda mai neteda, mai regulata. Aceasta este modificata in situatii de boala sau stress. Tiparul se modifica in consecinta

BIBLIOGRAFIE 1. Novaro GM, Griffin BP. Calcific aortic stenosis: Another face of atherosclerosis. Cleveland Clinic Journal of Medicine 2003:471-477. 2. Boon A, Cheriex E, Lodder J, Kesseld F si col. Cardiac valve calcification: characteristics of patients with calcification of the mitral annulus of aortic valve. Heart 1997; 78: 472-474 3 Programul National de Control al Tuberculozei 2007-2011. Tuberculoza (TB) este una din problemele majore de sanatate publica pe plan mondial. In anul 2004 cele 200 de tari care raporteaza date la Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) au notificat in total 4.900.000 de cazuri noi si recidive de TB, din care 2.200.000 (46%) erau cazuri noi. salariatul nu corespunde funcției deținute sau muncii prestate din cauza stării de sănătate, în conformitate cu certificatul medical; e) constatarea faptului că salariatul nu corespunde funcției deținute sau muncii prestate din cauza calificării insuficiente, stabilită în urma.. Examination for duty as: master deck officer engineering officer radio officer rating mailing address of applicant This signature should be affixed in the presence of the examining physician

Trasarea Graficului Unei Functi

• Clinical data, • Urine examination. • Blood tests: complete blood cell count. (CBC), inflammatory markers and special tests (anti-streptolysin O (ASLO), anti-neutrophil cytoplasmic antibodies (ANCA), Anti-GBM antibody complement levels, antinuclear.. Physical examination is the first objective stage in examination of a patient. It must be carried on in a large and warm consulting room with day light. On general examination the patient is properly examined from head to toes: this helps the doctor to estimate the..

examination of the symptoms. з . - a medicine that inhibits the growth of or destroys microorganisms. з . - the action of stopping Diagnosis is often based on the symptoms and physical examination. Chest X-ray, blood tests, and culture of the sputum may help.. Educational Literature Centre Publishing House Kyiv - 2017. УДК 616.896-08-039.34 ББК 57.336.1. К 59. Kozyavkin V. I., Intensive Neurophysiological Rehabilitation System for Children К 59 with Autism [monograph] / V.I. Kozyavkin, L.F. Shestopalova, T.B..

Sa se determine a apartine R pentru care graficul

If necessary, students with declared disabilities could take part in the exam using the following methods: for visually impaired: printed with a larger font; in digital form; in audio form; printed in braill Therefore, in bacteriological examination of feces determine both the intraluminal and the wall microflora. 4. Fecal masses are formed throughout the colon, and, consequently, the study of feces on dysbacteriosis is an integral reflection of the bacterial composition of..

Sa Se Reprezinte Grafic Functia F R R Data De Formul

Right within the tool, you can view the external content that matches the red sentences in your document. Plus, the URL of the external webpage is added for a quick and easy examination of the content. 14. One-click comparison feature Banca stabileste initial un grafic de rambursare in rate lunare egale. Daca pe perioada de rambursare intervin modificari de costuri, graficul va fi refacut. La acordarea unui credit, banca stabileste un grafic de rambursare in rate lunare egale. In fiecare luna, clientul va rambursa cate putin din credit..

Functie Strict Convexa Grafi

Grafică Info. Structura anului școlar 2020-2021: Calendarul lecțiilor și vacanțelor. Priviți în grafica info Sputnik Moldova cine va reprezenta țara noastră la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Cum va arăta noul Parlament Traduceri legalizate notarial.Servicii de traduceri autorizate cu legalizare notariala in Chisinau, Moldova.. Orele se desfășoară cu instructorul propus de școala auto la care studiați și graficul acestora se stabilește personal. Prețurile la școlile din localitate care solicită permis de conducere din categoria F şi I, susţin proba de conducere la şcolile auto la care au fost instruiţi, iar candidaţii care solicită permis.. Punctul A(2; m - 2) aparţine graficului funcţiei f: R→ R, f(x) = 2x + 3m. Valoarea reală a numărului m este a) Reprezentaţi, într-un sistem de axe de coordonate xOy, graficul funcţiei f. b) Ştiind că M(m; m2 - 4), unde m Є N*, aparţine graficului funcţiei f, aflaţi valoarea parametrului m

Functia de Gradul 2 - [PDF Document

Graficul unei functii - . Definitie: Fie o functie f : A  B. Se numeste graficul functiei f multimea de cupluri Gf = = . Reprezentarea grafica a unei functii f : A  B este, in general, o curba, numita curba reprezentativa a functiei f si notata Cf = . Prin abuz de limbaj, in loc de reprezentarea geometrica a.. Întreprinderi. S.R.L. Codru. Graficul rutier Aici puteţi trasează orice funcţii matematice la graficul de o funcţie In functie de gradul polinomul asociat, functia are proprietati de monotonie, convexitate si concavitate, bijectivitate si continuitate diferite, de aceea in prezenta lucrare, la aceasta sectiune voi prezenta cazul functiiilor de gradul I , II si functia putere cu exponent natural ca si cazuri particulare a functiei..

str. Al. Lăpușneanu, nr. 28, Chişinău, Republica Moldova, MD-2004. E-mail: secretariat@constcourt.md Testul Real Time PCR pentru diagnosticarea Covid-19 se bazează pe detectarea ARN-ului SARS-CoV-2. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) recomandă de asemenea utilizarea PCR în timp real cu reverstranscripția ARN-ului viral pentru a confirma cazurile de COVID-19. (Detalii aici.. Puteti gasi foarte multe referate accesand categoriile din partea dreapta despre Graficul functiei pt clasa a 8a. Alege cel mai bun referat din aceasta cautare si descarca gratuit. In cazul in care nu gasiti referatul Graficul functiei pt clasa a 8a va rugam sa efectuati o cautare dupa un singur cuvant cheie Determinaţi valoarea de adevăr a următoarelor afirmaţii, marcând A dacă afirmaţia este adevărată şi F dacă afirmaţia este falsă: a) În lipsa câmpului electric exterior, purtătorii liberi de sarcină electrică din conductor efectuează atât mişcare haotică, cât şi mişcare ordonată. b).. Prototipul functiei este amplasat inaintea functiei principale, acesta mai putand fi denumit si declaratia forward a functiei in sine, aceasta fiind declarata dupa functia main. Prototipul fiunctiei, spre deosebire de declaratia finctiei, se termina cu (;), iar lista parametrilor formali este optionala, fiind necesar, in..

Graficele Functiilor Nu Se Intersecteaz

GRAFICUL FUNCTIEI DE GRADUL INTAI Graficul functiei de gradul intai este o dreapta oblica de ecuatie y = ax + b. Pentru trasarea unei drepte sunt necesare doua puncte care apartin graficului Scrieti ecuatia tangentei la. graficul functiei f in punctul de abscisa x = . si. stabiliti. domeniul de derivalibitate al functiei. Subiectul II. 2) Fie f: \{2} → , f(x) = 2+−2. a).(10p) Sa se determine a pentru care graficul functiei admite ca -Stabiliţi locul subiectul în cadrul propoziţiei. -Stabiliţi subiectul din exemplul al doilea. Cum aţi procedat Graficul functiei f, face cu directia pozitiva a axei ox un unghi α ascutit si tgα=√21, valoare lui se ia din tabele trigonometrice, nu putem decat sa apreciem intervalul α∈(60°; 90°), graficul lui g face cu directia pozitiva a axei ox un unghi β obtuz, tgβ=-3√7, tot o valoare ce

Graficul Functiei Este Simetri

Graficul Gantt și utilitatea sa în planificarea afacerii. Se pune mare accent, în ultima vreme, pe managementul proiectelor. Și este normal așa ținând cont de complexitatea acțiunilor/activităților pe care un management complet și competent o presupune în condițiile economice, tehnologice.. Our vaccination dataset uses the most recent official numbers from governments and health ministries worldwide. The population estimates we use to calculate per-capita metrics are all based on the last revision of the United Nations World Population Prospects. A full list of our country-specific sources is.. Come il professore Bartleboom che cerca di stabilire dove finisce il mare, o il pittore Plasson che dipinge solo con acqua marina, e tanti altri individui in cerca di sé, sospesi sul bordo dell'oceano, col destino segnato dal mare. E sul mare si affaccia anche la locanda Almayer.. Grafic activitati Ciclul Licenta IF si IFR. Grafic activitati Masterat. Calendarul studentului

Sa se determine parametrul real nenul m, astfel incit

Determinati coificientul unghiular si trasati graficul functiei: h:R > R, h(x)=2(x+1). F(x)=(2-a)x+3 ,determinati aapartine lui R stiind ca A(1,5) este situat pe graficul functiei ,SI pu... Afla de cate ori se cuprinde 8 in fiecare dintre numerele 8 ,80,72si 96

Ecuatia tangentei la graficul functiei intr-un punct x0