Home

Model fisa de evaluare a performantelor profesionale individuale 2022

a) completarea fl§ei de evaluare de cätre evaluator; b) interviul; c) contrasemnarea de evaluare. Art. 11. In vederea completärii fhei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale personalului contractual, al cärui model este preväzut la anexa nr. 2, respectiv anexa nr. 3 dupä caz, la prezentul regulament, evaluatorul Prin acest articol, venim în sprijinul dvs., cu un nou formular privind fișă de evaluare anuală a salariaților. Formularul pus la dispoziția dvs. , este în format editabil și îl puteți descărca în acest link - fișă de evaluare anuală salariați 2019. Potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, angajatorii (SRL/SA/PFA, etc.), au obligația ca la sfârșitul.

Model fisa de evaluare a performantelor profesionale a salariatului. Potrivit prevederilor art.17 alin. (3) lit.e) si alin. (4) din Codul muncii, printre elementele obligatorii care trebuie sa se regaseasca in continutul contractului individual de munca si asupra carora persoana selectata in vederea angajarii ori salariatul, dupa caz, trebuie. Totodată, vă comunicăm că, potrivit prevederilor art. 30 din O.U.G. nr. 114/2018, evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul 2018 se realizează până la data de 31 martie 2019. Anexe: Raportul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor public

METODOLOGIE 03/07/2019 - Portal Legislativ. METODOLOGIE din 3 iulie 2019 pentru realizarea procesului de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici aplicabilă pentru activitatea desfășurată începând cu 1 ianuarie 2020, precum și pentru realizarea procesului de evaluare a activității funcționarilor. I. Criterii generale de evaluare a performantelor profesionale ale personalului contractual care ocupa posturi de executie: 1. Indeplinirea specificatiilor postului: 2. Activitatea profesionala: - respectarea regulilor si normelor privand realizarea sarcinilor; - incadrarea rezolvari sarcinilor de serviciu in graficul de lucru. 3 Model fisa de evaluare a performantelor profesionale individuale 2021. Ce înseamnă evaluarea angajaților? Evaluarea periodică a salariaților este o obligație a angajatorului care nu este prevăzută expres de Codul Muncii. Codul Muncii obligă doar ca, în cuprinsul contractului individual de muncă să fie menționate criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului. Procedura de evaluare a performantelor profesionale individuale se aplica fiecarui functionar public, in raport cu realizarea obiectivelor individuale stabilite in baza atributiilor prevazute in fisa postului. Principalele elemente care trebuie avute in vedere la intocmirea fisei postului sunt cuprinse in modelul prevazut in anexa nr. 1

Fișă de evaluare anuală salariați 2019 - descarcă modelul

In urma evaluarii performantelor profesionale individuale, se pot lua masurile necesare pentru imbunatatirea modalitatii de lucru sau recompensarea angajatilor. La finalul evaluarii se poate stabili un calificativ si se poate intocmi o fisa de evaluare care, in general, este semnata de toti cei care au fost implicati in procesul de evaluare Formulare utile Resurse Umane. 27.11.2020. FIŞA DE EVALUARE a performanţelor profesionale individuale ale personalului angajat cu contract individual de muncă. 09.11.2020. Fișa postului funcționar public anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008. 31.08.2020 Fisa de evaluare a performantelor individuale Evaluare dupa perioada de proba/Evaluare semestriala/Evaluare anuala /Promovare Numele si prenumele persoanei evaluate: Departament: Educatie Postul: Profesor in invatamantul liceal, postliceal, profesional si de maistri (cod COR 233001) Nr. de Marca: Se noteaza de la 1 la 5 5 - Foarte bine 4 - Bine.

MODEL raport de evaluare pentru un inspector achizitii publice 2019 Legislatia Muncii 17 Iun. 2019 Metodologia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici este neconstitutional Nu uita că la secțiunea de resurse HR, LeaveBoard îți oferă gratuit modele de organigramă și fișe de post. Procedura de evaluare a performanței angajaților este derulată de specialiști în resurse umane, împreună cu managerii companiei. Specialiștii vor trebui să cunoască de la A la Z procedura companiei în ce privește evaluarea

Fisa de evaluare a performantelor profesionale a

Evaluarea anuală a performanţelor profesionale ale

Perioada evaluata este de 2 ani, incepand cu data de 1 ianuarie a primului an de activitate si pana la data de 31 decembrie a anului urmator, iar perioada de evaluare este 1 ianuarie- 31 martie din anul urmator perioadei evaluate. (3) In anul in care se face evaluarea generala, evaluarea performantelor profesionale individuale face parte din. Uneori comite abateri disciplinare, dar â ¦ Criteriile de evaluare , modelul Fisei de evaluare pentru personalul angajat de executie si. Fisa evaluare anuala salariati - model orientativ. 448/2006 Model fiÅ Ä de evaluare. 1 post â ¢ Page 1 of 1. dmldone Site Admin Posts: 4328 Joined: Thu Nov 23, 2006 9:38 am Location: Tg-Jiu. Fise-de-evaluare-a-progresului-scolar Fisa de evaluare a performantelor profesionale individuale ale persoanelor care ocupa posturi contractuale de executie. Mai jos poate fi vizualizat un extras din document aprox. Disciplina de care dă dovadă poate servi ca model. Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini. Chestionar de evaluare la performantelor angajatilor

METODOLOGIE 03/07/2019 - Portal Legislati

Anexa IV\u000BCRITERII GENERALE de evaluare a personalului contractual I. Criterii generale de evaluare a performantelor profesionale ale personalului contractual care ocupa posturi de executie: 1. Indeplinirea specificatiilor postului: - abilitati si competenta profesionala; - responsabilitati; -.. FIŞĂ DE EVALUARE a performanţelor profesionale individuale ale angajaţilor . 4 mai 2017, 11:12. 0 stele | 0 review-uri. FIŞĂ DE EVALUARE a performanţelor profesionale individuale ale angajaţilor pnetru comisia CEA Fisa de evaluare a performantelor individuale pentru Sudor. Raspuns oferit de Rentrop & Straton. valabil la 09 Apr 2012. Tags: fisa de evaluare, performante individuale, criterii de evaluare, obiective, competente profesionale, sudor, cor 721208 Ordinul 3860/10.03.2011 privind aprobarea criteriilor si metodologiei de evaluare a performantelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual.

fisa de evaluare.doc - Google Doc

 1. Fisa de evaluare a performantelor individuale pentru Agent de securitate. Raspuns oferit de Rentrop & Straton. valabil la 09 Mar 2012. Tags: fisa de evaluare, performante individuale, criterii de evaluare, obiective, competente profesionale, agent securitate, cor 541401
 2. Pentru a realiza evaluare profesională a salariatului, angajatorul trebuie să stabilească obiectivele profesionale individuale şi criteriile de evaluare a acestor obiective. Procedura de evaluare se aduce la cunoştinţa angajatului încă de la semnarea contractului de muncă, ca anexa a Regulamentului intern. Criteriile de evaluare se vor.
 3. Ghidul personalului contractual: evaluarea performantelor profesionale, promovarea in grad si fisa de evaluare de Ioana Stoica 01 Sep. 2014 16910 Evaluarea personalului contractual incadrat intemeiul unui contract individual de munca in cadrul unei institutii publice este reglementata de art. 26 alin
 4. Contractul individual de munca (model 2019) este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu. *Model fisa de evaluare a performantelor profesionale a salariatului. Vezi si.
 5. istrului sanatatii, fisa de evaluare a performantelor profesionale individuale se aproba de
 6. (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se poate realiza si ulterior perioadei cuprinse intre 1 ianuarie-31 martie din anul urmator perioadei evaluate, in situatia in care raportul de serviciu ori, dupa caz, raportul de munca al evaluatorului este suspendat pe parcursul intregii perioade de evaluare
 7. im brut pe țara crește la 1.900 lei începând cu 1 Ianuarie 201

Fisa de evaluare a performantelor individuale legate de indeplinirea de sarcini de serviciu, in contexte profesionale semnificative A.1.2. Aflati ce metode folosesc angajatorii de succes SSM in 2019. Modele de FISE DE EVALUARE a riscurilor, intocmite de specialist Asigurati-va ca detineti fisa de post corecta si completa, KIT documente SSM: Modele de instructiuni proprii + Fise de evaluare a riscurilor SSM. 1.243/C/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de evaluare a performantelor profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul instantelor judecatoresti, precum si ale. copie fisa de evaluare a performantelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul.. Date post: 25-Dec-2019: Category: Documents: View: 23 times: Download: 0 time Va oferim un model de fisa de evaluare pentru postul de Manipulant marfuri: Fisa de evaluare a performantelor individuale Telemunca sau munca si de acasa 33 de studii de caz Legislatie explicata Modele de documente . Vezi AICI detalii. Program de lucru flexibil post-pandemie Model Kurzarbeit legate de indeplinirea de sarcini de serviciu. Dupa cum stiti, in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/24.01.2003 - privind Codul Muncii - text integral actualizat 2018 aici - la sfarsitul fiecarui an (deci si in 2018) trebuie realizata evaluarea performantelor profesionale ale salariatilor ce fac parte din efectivul de personal al angajatorului (SRL/SA/PFA, etc.). Evaluarea se realizeaza pentru a urmari indeplinirea obiectivelo

Criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale, indiferent de categoria de personal în care este încadrat salariatul evaluat, sunt: - initiativa si creativitatea. Persoanele implicate in activitatea de evaluare vor tine seama de fiecare criteriu, in functie de tipul functiei pe care o are persoana evaluata (functie de. Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Ordinului nr. 247/2011, evaluarea performantelor profesionale individuale are ca scop aprecierea obiectiva a activitatii personalului, prin compararea gradului de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de evaluare stabilite pentru perioada respectiva cu rezultatele obtinute in mod efectiv Articolul 8După evaluarea performantelor profesionale individuale ale salariatilor , în functie de. Fişă de evaluare - document care conţine informaţii despre modul şi nivelul de atingere. Un model de fișă de evaluare completată este oferit în anexa nr. Fișa postului funcționar public anexa nr

− OMECTS nr. 3860 din 10.03.2011 privind aprobarea criteriilor si metodologiei de evaluare a performantelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual; − OMENCS nr. 5079/2016 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare ş Fişă de evaluare a performanțelor profesionale individuale. Criterii de evaluare; Punctaj; 1. Adaptarea la cerintele postului. - capacitate profesionala in termeni de cunostinte si abilitati profesionale necesare pentru a indeplini, in mod optim, sarcinile si atributiile de serviciu;. Procesul de evaluare anuală a performanțelor profesionale ale funcționarilor publici va suferi o modificare importantă față de regulile aplicabile acum, însă abia din anul 2020.Concret, este vorba de noile prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.. Schimbarea va fi la felul în care este folosită această evaluare anuală pentru a. Criterii de performanţă utilizate în evaluare Nota propusa Comentarii 1.capacitatea de a organiza 5 2. capacitatea de a conduce 5 3.capacitatea de coordonare 5 4. capacitatea de control 5 5.capacitatea de a obţine cele mai bune rezultate 5 6.competenţa decizională 5 7.capacitatea de a delega

Evaluarea Performantelor Profesional

privind evaluarea performantelor profesionale individuale, promovarea în functii, trepte sau grade a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bäiculesti Dispozitii generale ART. 1. Prezentul regulament reglementeazä: a) normele de evaluare a performan!elor profesionale individuale ale personalulu 9. fisa de evaluare a performantelor profesionale individuale din anul anterior (fotocopie), respectiv recomandare de la angajatorul precedent. Daca persoana se incadreaza in munca pentru prima data, recomandarea se va putea elibera de catre unitatea de invatamant absolvita ORDIN 974 02/06/2020 - Portal Legislativ. ORDIN nr. 974 din 2 iunie 2020 privind stabilirea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual și a fișei de evaluare a personalului de execuție și de conducere. EMITENT ȘCOALA GIMNAZIALĂ STORNEȘTI Sat Stornești, Comuna Sinești, Județul Iași Telefon: 0232.325.111 FISĂ DE EVALUARE a performantelor profesionale individuale ale personalului contractua Aveti mai jos un model de anexa la fisa de post, care cuprinde cateva dispozitii generale privind modul in care se desfasoara procedura de evaluare profesionala a angajatilor. Acest document se intocmeste in mod obligatoriu la angajare. Criteriile de evaluare enumerate in acest document se pot extinde la o categorie destul de larga de posturi

RAPORT DE EVALUARE. a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici clasa III. Numele şi prenumele funcţionarului public evaluat . Funcţia publică . Data ultimei promovări Numele şi prenumele evaluatorulu Evaluarea activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar din unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar se realizează anual pentru întreaga activitate desfăşurată pe parcursul anului şcolar, la nivelul fiecărei unităţi şi instituţii de învăţământ preuniversitar şi are două componente: autoevaluarea; evaluarea potrivit fişei postului şi a.

Evaluarea performantelor: criterii, avantaje, pasi de urma

Raportul de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei pentru perioada 1 ianuarie si 31 decembrie 2019, s-a intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 6 la HGR nr. 611/2008, anexa inlocuita prin art. II pct. 38 din H.G. nr Juramantul de credinta, prevazut in anexa nr. 3, pentru functionarii publici cu statut special, incadrati in baza Legii nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare, cu modificarile si completarile ulterioare. - Sectiunea 3: Fisa/Fisele postului - Sectiunea 4: Fisele de evaluare a performantelor profesionale individuale - Sectiunea 5 Metodologie - Cadru de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale personalului didactic şi de cercetare. Vă rugăm să consultați documentele atașate. Č. ĉ. Anexa 1 - Fisa de autoeval cadre didact_Dep. Jurn 2020_22-23.01.2021.docx (30k). procesului de evaluare, factorii implicaţi şi rolul acestora, exemple şi modele de documente necesare pentru implementarea uniformă, corectă și obiectivă a procesului de evaluare a performanțelor profesionale ale funcţionarilor publici. Elena Levinţa-Perciun, consultant în evaluarea performanţelor

S1 Formulare utile Resurse Umane - Sector

Propunerile sunt incluse într-un proiect de ordin elaborat de minister, care ar urma să înlocuiască ordinul nr. 1229/2011 privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și a modelului fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale Hotărârea 316/1999 ( HOTARARE Nr. 316 din 20 aprilie 1999 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite pentru personalul cu functii de specialitate din activitatea de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica din subordinea Academiei Romane Cercetarile au demonstrat ca, de cele mai multe ori, acest tip de evaluare are cea mai mare acuratete. Sunt, totusi, posibile unele probleme. De exemp lu, un angajat poate dori sa nu faca o buna evaluare a colegului sau, de teama de a nu se pune pe sine intr-o pozitie inferioara. Pe de alta parte, unii angajati se pot teme sa nu altereze.

2. Plata cu cardul: factura se elibereaza instantaneu si va putea fi descarcata odata cu documentele comandate. Factura va fi de asemenea trimisa automat si pe adresa de e-mail trecuta in formularul de comanda. Conform reglementarilor contabile intrate in vigoare in 2007 ce fac posibila expedierea facturii prin e-mail (eliminarea obligativitatii de a tipiza, semna si stampila factura, conform. Procesul de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici, precum si de evaluare a activitätii functionarilor publici debutanti se desfä90arä cu respectarea metodologiei de evaluare a performantelor individuale ale functionarilor publici din anexa nr. 6 la Codul administrativ Evaluarea performantelor profesionale ale angajatilor in raport cu indeplinirea atributiilor si a raspunderilor corespunzatoare postului se face pe baza criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale, prezentate in fisa de evaluare a performantelor profesionale individuale, prevazuta in anexa nr. 3. Art. 1 Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului didactic auxiliar și nedidactic. Regulament privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului didactic auxiliar si nedidactic; Definirea si exemplificarea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale

Este adevarat ca evaluarea si întocmirea raportului de evaluare presupune mai multe etape reglementate de art.114 -119 din H.G.nr.611 2008, dar art.120 din acelasi act normativ prevede expres ca rezultatul evaluarii poate fi contestat în termen de 5 zile calendaristice de la data la care functionarul public evaluat ia la cunostinta de calificativul acordat si nu de la data comunicarii. Lipsa fiselor de post actualizate si a fiselor de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici reprezinta principala. Postul necesita relocare in Sinaia. Sef complex hotelier, fisa postului, fise de post, fisa post, regulament de ordine interioara Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) 1. Enumeraţi sancţiunile disciplinare ale funcţionarilor publici şi comentaţi modul de aplicare al acestora. Sanctiunile disciplinare sunt: a) mustrare scrisa-se poate aplica direct de Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Legislatia incidenta evaluarii salariatilor este Codul muncii. Art 17 din Codul muncii arata ca angajatorul are obligatia de a informa persoana selectată în vederea angajării ori salariatul cu privire la criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului

Fisa de evaluare a performantelor individuale ale cadrelor

Materiale cu evaluare a performantelor profesionale in

Valoarea Nota acordata ponderata a Criterii de evaluare Componentele de baza fiecarei componente criteriului de de baza evaluare 1. 3 5. Indeplinirea sarcinilor profesionale (40%) a) gradul de realizare a atributiilor de serviciu (prevazute in fisa postului); b) promptitudine si operativitate; c) calitatea lucrarilor executate si a. (4)ProcesuI de evaluare a performantelor profesionale individuale ale personalului contractual are ca elemente de referintñ: postului. ca element de raportare la cerintele postului. activitätile si responsabilitätile corespunzätoare postului; - obieetivele profesionale individuale stabilite pentru perioada evaluatá OM 3860/2011 privind aprobarea criteriilor si metodologiei de evaluare a performantelor profesionale individuale anuale ale Elaborarea rapoartelor justificative individuale cadrele didactice Fisa postului, fisa de evaluare, sefi de comisie 1 feb 2019 Planuri-cadr Raport de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici Serviciul asistenta sociala, neglijare, abuz, trafic, migratiune, repatrieri copii Fisa de semnalare obligatori

Prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.916/2011, publicat ăn M.Of.nr. 398 din 7 iunie a.c. a fost aprobat Regulamentului privind evaluarea performanţelor profesionale individuale, promovarea şi avansarea personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în. Fise pentru gradatiile de merit (personal didactic si didactic auxiliar) Sesiune specială de evaluare naţională 2016, pentru elevii din clasa a VIII-a, participanţi la loturile naţionale de pregătire pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale Evaluarea performanțelor profesionale individuale anuale pentru funcția.

Evaluarea angajaților Model fisa evaluare salariat

ÎMBUNATATIREA PERFORMANTELOR INDIVIDUALE LA PERSOANELE NON. Date post: 12-Jun-2015: Category: Documents: View: 824 times: Download for free Report this documen Ca metode de investigare privind cultura organizationala si evaluarea performantelor resurselor umane, s-au folosit fise de evaluare, observatia directa si studierea unor documente interne. În elaborarea proiectului de diagnoza m-am axat pe urmatorii factori: cultura organizationala si sistemul de valori, climatul organizational, satisfactia. De asemenea, tot angajatorului ii revine obligatia de a oferi un exemplar al contractului angajatului si de a pastra un contract original in actele care tin de zona de contabilitate a firmei. Mai mult, la data incheierii contractului individual de munca, conform art 17, alin 3 din Legea 53 din 2003, angajatorului ii revine obligatia de a-l. Procedura de sistem - Avertizorii de integritate. Procedura de sistem - Comunicarea din oficiu a informatiilor de interes public in format standardizat si deschis si asigurarea transparentei decizionale. Procedura de sistem - Comunicarea interna si externa. Procedura de sistem - Conflictul de interese Proiectul reglementeaza procedura si modalitatea de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici. 6. H.G. nr. 714/2018 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul.

Centru de evaluare Centrul de evaluare si certificare a competentelor profesionale este persoana juridica de drept public sau privat care este autorizata in conditiile legii sa organizeze procese de evaluare si sa certifice competentele profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale DA/NU - Centralizarea efectuată de către SRU / necesarul de formare transmis de către direcţii/rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale - Adresă a SRU privind listele centralizate cu necesarul de cursuri Sunt elaborate şi realizate programe de pregătire profesională a personalului, conform nevoilor de. Normele de conduită profesională prevăzute de codul in cauza sunt obligatorii pentru personalul contractual din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, încadrat în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare, cu excepţia persoanelor alese sau numite politic. In actualul proiect de cod. 5. un model normativ de evaluare a performantelor manageriale 19 6. continutul unei metode moderne de evaluare a performantelor 23 7. alte modalitati de evaluare a performantelor manageriale 30 8. particularitati ale evaluarii managerului de personal 33 9. studiu de caz: utilizarea comparatiei in evaluarea managerilor 36 10

Fise de evaluare - PortalInstitutiiPublice

Nu uitați de evaluarea anuală obligatorie a salariaților

 1. nr. 145/2019 privind statutul politi§tilor de penitenciare, cu modificärile si completãrile ulterioare. Sectiunea 3: Fisa/Fisele postului — Sectiunea 4: de evaluare a performantelor profesionale individuale — Sectiunea 5: Documente privind situatia socioprofesionalä a personalului
 2. Formarea resurselor umane analizeaza si stabileste nevoile de formare-calificare, recalificare perfectionare - a resurselor umane în functie de necesitatale organizatiei. stabileste si mentine relatii de colaborare cu institutiile care realizeaza perfectionarea pregatirii profesionale a resurselor umane. G
 3. (5) Metodologia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, dupa consultarea organizatiilor sindicale ale functionarilor publici, reprezentative la nivel national
 4. Metodologie, reglementează procedura de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar din unităţile de învăţământ preuniversitar, stabileşte normele de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de evaluare precum şi instrumentele de evaluare. ART.

T3 evaluarea activitatii resurselor_umane 1. T3 Standardele de performanţă şi criteriile de evaluare profesională Caracteristicile evaluarii performantelor Evaluarea performantelor individuale reprezinta aprecierea gradului in care salariatul isi indeplineste responsabilitatile ce ii revin in raport cu postul ocupat d) din H.G. nr. 611/2018 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici evaluare a performantelor profesionale individuale - ansamblul proceselor si procedurilor implementate anual, prin aplicarea criteriilor de performanta la gradul de indeplinire a obiectivelor profesionale individuale.

Universitatea de Medicina si Farmacie Victor Babeş din Timişoara îşi îndeplineşte misiunea având la bază cea mai valoroasă resursă - resursa umană, reprezentată de cadrele didactice, didactice auxiliare şi nedidactice. O organizaţie sau instituţie de orice dimensiune are nevoie de angajaţi pentru a putea funcţiona Fisa de evaluare a performantelor individuale pentru . Portal-resurseumane.ro DA: 26 PA: 50 MOZ Rank: 88. Va prezentam in continuare un model de fisa de evaluare a performantelor individuale pentru postul de manager: A.1; Obtine informatii prin receptarea de mesaje orale, legate de indeplinirea de sarcini de serviciu, in contexte profesionale. Criterii generale de evaluare a stadiului implementärii standardului 1. MEDIUL DE CONTROL Standardul 1 - Etica si integritatea A fost comunicat personalului un cod de conduitä, Care stabileste reguli de comportament etic în irealizarea atributiilor de serviciu, aplicabil atât personalului de conducere, cât si celui de executi

Fisa de evaluare a performantelor individuale pentru profesor

 1. Model de chestionar de identificare a factorilor motivaţionali 149 Anexa 8. Exemple de obiective şi indicatori de performanţă 151 Anexa 9. Model de fişă de evaluare a funcţionarului public de conducere 152 Anexa 10. Model de fişă de evaluare a funcţionarului public de execuţie 159 Anexa 11. Lista de verificare pentru evaluare şi.
 2. Ghidul nu cuprinde modele concrete de fisa postului pentru ocupatii anume. Acestea pot fi achizitionate de aici, in functie de necesitatile dumneavoastra de afaceri. Modelele de documente Rubinian sunt documente electronice complexe, profesionist intocmite, continand detalii si solutii pentru cele mai diverse situatii concrete
 3. Model fisa postului 2014. Sari la conținut. Servicii. Consultanta afaceri inregistrarea si transmiterea noilor contracte individuale de munca in REVISAL; organizarea procesului de evaluarea performatelor distribuind chestionarele de evaluare evaluatorilor si chestionarele de autoevaluare angajatilor

Formular de evaluare a performantelor profesionale

 1. MANUAL DE PROCEDURI CONTABILITATE SI MANAGEMENT FINANCIA == 1. REGULI GENERALE DE ORGANIZARE CONTABILA si MANAGEMENT FINANCIAR== Potrivit prevederiloRegulamentului Financiar al Uniunii Europene nr. 1605/2002 (art.203, 204) contabilitatea oricărei entități cu personalitate juridică funcționează după anumite principii și reguli (politici) contabile care își au originea în.
 2. • Ordinul 3860/10.03.2011 privind aprobarea criteriilor si metodologiei de evaluare a performantelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual. • ORDIN nr. 4613 din 28 iunie 2012 privind modificarea anexei nr. 1 la Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin.
 3. Fisa de evaluare a performantelor profesionale a . Contabun.ro DA: 15 PA: 50 MOZ Rank: 70. Criterii de evaluare a activitatii profesionale a salariatului, procedura de evaluare profesionala a salariatilor, dar si un model de fisa de evaluare a performantelor (vezi model mai jos) gasiti in lucrarea Regulament intern: model si documente.
 4. istrative raport de autoevaluare.
 5. bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze; Persoana care realizeaza evaluarea performantelor profesionale individuale: Fisa de evaluare a.
 6. [In functie de specificul firmei, pot fi utilizati indicatori diferiti, cu valori diferite, in limitele responsabilitatilor si performantelor cerute de post.] 8. Perioada de evaluare a performantelor Anual [Se stabileste in functie de sistemul de evaluare din fiecare firma.] 9. Evolutii posibile Poate evolua pe pozitia de Specialist Resurse Umane

Documente secretaria

 1. Evaluarea de regula este anuala, anterioara negocierilor salariale si cuprinde urmatoarele elemente de referinta: a) fisa postului a carei grafica difera de fisa tipizata. b) criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale. Aceste criterii de evaluare sunt: 1) gradul de îndeplinire a standardelor de performanta
 2. HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea.
 3. Registrul General de Evidenta a Salariatilor - Autentificare. Informații suplimentare referitoare la portalul ReGES sau aplicația Revisal pot fi consultate în cadrul rubricii Răspunsuri la întrebări frecvente privind registrul din cadrul portalului www.inspectiamuncii.ro . Începând cu data 19 decembrie 2020, Inspecţia Muncii pune la.
 4. (2) Constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza incalcarea cu vinovatie de catre salariati a obligatiilor lor de serviciu prevazute de dispozitiile legale in vigoare, obligatiile de serviciu stabilite in contractele individuale de munca, in fisa postului, in Regulamentul intern (in special art. 23-25 si interdictiile prevazute de art
 5. Pagina prezinta, pentru exemplificare, model de fisa de post - FISA DE POST INGRIJITOR CLADIRE. Denumirea postului: Ingrijitor cladiri. Daca in organigrama denumirea postului difera de cea din COR, va trebui sa mentionati in fisa si denumirea din COR. Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau . Efectuează zilnic.
 6. bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze; Personana care realizeaza evaluarea performantelor profesionale individuale: Fisa de evaluare a.
 7. Model de program pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial. Erori posibile privind elaborarea programului pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial. - evaluarea performantelor profesionale ale angajatilor pe baza obiectivelor anuale individuale - cum trebuie aleasa scara de evaluare a riscurilor.

In total there are 9 users online :: 1 registered, 0 hidden and 8 guests (based on users active over the past 5 minutes) Most users ever online was 654 on Fri Apr 04, 2014 3:39 am. Total posts 5433 • Total topics 3941 • Total members 19078 • Our newest member mstef metodica si evaluare de si definitivat a - LibrariaRomana.ro - Rezultate cautare - Carte scolara,Manuale scolare,Beletristica,Carti pt. copii,Practice si timp liber,Medicina si Farmacie,Drept,Multimedia,IT & Calculatoare,Limbi straine,Stiinte economice,Stiinte exacte si tehnice,Stiinte umaniste,Carte straina,Birotica si papetarie,Materiale didactice,Echipamente e-learning,Jucarii si jocuri. Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online.In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida