Home

Cadre didactice ub

ub Adrese contact cadre didactice smss@ub.ro, de LUNI până VINERI, în intervalul orar 9.00-16.00. La solicitare se va atașa copie CI/BI. ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR! Urmăriți constant, pe platforma Microsoft TEAMS a UBc, echipa FȘMSS INFORMAȚII STUDENȚI. D.P.P.D., înfiinţat în condiţiile legii, deţine programe de formare psihopedagogică, acreditate de M.E.N. prin intermediul A.R.A.C.I.S., funcţionează conform următoarelor regulamente: Regulamentul de organizare şi funcţionare al Universităţii Vasile Alecsandri din Bacău (R-01-02 E5R0/05.02.2013), Regulament de organizare și.

Profesori UVAB | Paginile profesorilor Universităţii. CADRE DIDACTICE LICENȚĂ Nr. crt. Numele și prenumele Grad didactic Discipline predate Departamentul 1 NEDEFF Valentin Prof. dr. ing. Procedee şi tehnici de protecţie a mediului 1 Procedee şi tehnici de protecţie a mediului 2 Maşini şi instalaţii pentru industrii de proces 1 Maşini şi instalaţii pentru industrii de proces 2 IMI Activităţi sportiv-recreative şi de timp liber: - Cadre Didactice. cadredidactice.ub.ro. Pages: 19

Nr. cadre didactice evaluate Propuneri de îmbunătățire 1 Inginerie 5600/13.04.2018 56* (53 titulari și 3 cadre didactice associate) Da 2 Litere 5118/ 04.04.2018 27** Da 3 Științe 5468/12.04.2018 32 (26 titulari și 6 cadre didactice associate) Da 4 Științe Economice 5557/ 13.04.2018 24*** (23 titulari şi 1 cadr Comentariile sunt închise pentru Cadre didactice ale UB, membre în Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării Joi, 9 iulie 2020, Ministerul Educației și Cercetării a anunțat componența nominală a Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice. Alegeri cadre didactice. Informații privind Alegerile pentru organele de conducere ale Universității din București (și ale Facultății de Limbi și Literaturi Străine) din 2019-2020 pot fi găsite AICI Cadre didactice ERASMUS. Prin Programul ERASMUS sunt posibile și mobilitățile cadrelor didactice în scop de predare (Teaching Assignment - TA). În vederea obținerii unui sprijin financiar ERASMUS pentru o asemenea mobilitate, trebuie să participați la selecția organizată la nivel de facultate. Informațiile se actualizează de la un.

FLLS-UB | Facultatea de Limbi și Literaturi Străine - Universitatea din București. Modificare program secretariat. Începând cu 1 martie 2021, secretariatul Facultății de Limbi și Literaturi Străine va funcționa după acest program: LUNI, MARȚI ȘI MIERCURI - 9:00-12:30. JOI - 12:00-15:30. VINERI - 11:00-12:00. Mai multe. Cadre didactice. Instrucțiuni privind deplasările în străinătate Diplomele UB - certificate de competență la angajare. Află mai multe. 28/07/2021 3. 2021 de experiențe noi pentru elevii participanți la UB Summer University. Află mai multe. 27/07/2021 0

Adrese contact cadre didactice - u

Sesiunea de comunicări științifice a cadrelor didactice din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine se organizează anual, la finele lunii noiembrie, și se adresează deopotrivă cadrelor didactice, doctoranzilor și cercetătorilor independenți. Pot fi propuse teme din domeniile filologie sau studii culturale, care se pot înscrie în următoarele direcții de cercetare: achiziția. Principiile didactice reprezintă punctul de plecare în organizarea. acţiunii instructiv - educative, iar în perioada preşcolară se evidenţiază cu un. rol specific, principiul liberei opţiuni. Într-o viziune sistemică, principiile didactice se intercorelează, s

Acasa - u

Facultatea de Filosofie scoate la concurs 20 de locuri cu bursă și la buget pentru românii de pretutindeni: Licență: 16 locuri (9 cu bursă și 7 la buget) Master: 3 locuri (1 cu bursă și 2 la buget) Doctorat: 1 loc la buget The international scientific conference The Bolshevik danger in Central Europe in 1919. Thirty Years After - Post Communism, Democracy and Illiberalism in Central and Eastern Europe. Avizier. Contact. Contacte cadre didactice. 021-305.37.08 secretariat@istorie.unibuc.ro. Bd. Regina Elisabeta 4 -12 București 030167 Cadre, Didactice, Cadredidactice.ub.ro; READ. curs-tscb-2007-2008 - Cadre Didactice . READ. TEHNICI DE SEPARARE ŞI CONCENTRARE ÎN BIOTEHNOLOGII. CUPRINS. Capitolul 1. Etapele şi caracteristicile proceselor de biosinteză 1. 1.1. Caracteristicile proceselor biotehnologice 3. 1.2. Fazele unui proces biotehnologic 7. Universitatea din București, Bucharest, Romania. 97,066 likes · 2,395 talking about this · 74,178 were here. Pagina oficială a Universității din București Diana PETRESCU, Director Direcția Juridică și de Achiziții Publice, UB, e-mail: director [at] juridic.unibuc.ro Alina POHRIB, jurist, e-mail: alina.pohrib [at] fjsc.ro Adrian PRED

Programul se desfășoară în cooperare cu Facultatea de Drept a Universității din Würzburg, Germania și va reuni cadre didactice prestigioase ale universității partenere, ale Facultății de Drept a Universității din București, dar și ale altor universități de marcă din România, propunându-și să ofere studenților-masteranzi. Erasmus pentru cadre didactice; Publicații. Anale UB; Cultures of Communication; Romanian Studies Today; Concursuri didactice; Studenți. Orar; Taxe de școlarizare; Examene de finalizare a studiilor. Examene licență și disertație, sesiunea septembrie 2021; Examene licență și disertație, sesiunea iunie-iulie 202 Acasă Despre noi Cadre didacticeCadre didactice. Cadre didactice. Facultatea de Psihologie și Științele Educației has 70 registered members Centrul pentru Integritate Academică UB - CARFIA . Sediu Panduri Șos. Panduri nr. 90, sector 5, București. Telefon: 031-425.34.45. Complex Le Lecția de acasă. Ghid pentru părinți. Lecția de acasă. Ghid practic pentru profesori. Cursul online gratuit pentru cadre didactice Proiectarea și desfășurarea activităților de învățare cu suport digital (Unibuc- FPSE) Descriere: Cursul abordează dintr-o perspectivă pedagogică instrumentele online și resursele în format digital care pot fi utilizate în cadrul orelor de. Cadre didactice. Titulari: Pr. prof. dr. Wilhelm Dancă adresa care va fi folosita in viitor pentru accesul studentilor la toate aplicatiile intene ale UB (Help Desk student, Intranet, Biblioteca virtuala etc.

Antonio-Roberto Momoc. Conf. univ. dr. Antonio Momoc. Decan Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării. Doctor în Sociologie (Fac. de Sociologie şi Asistenţă Socială, UB, 2008), Master în Ştiinţe Politice (SNSPA, 2005), Master în Ştiinţele Comunicării (Universitatea din Bucureşti, FJSC, 2002), Licenţă în Ştiinţe. Cursul online pentru cadre didactice Proiectarea și desfășurarea activităților de învățare cu suport digital este deschis pentru înscrieri. Cursul nu este acreditat. Se desfășoară sub egida Universității din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, fiind disponibil pe platforma iTeach.ro, dedicată. FACULTATEA DE GEOGRAFIE are în prezent peste 2000 de studenţi şi 83 de cadre didactice și cercetători, la care se adaugă un colectiv de 8 membri ai Secretariatului, 15 referenţi şi membri ai seviciului administrativ de la staţiunile de cercetări geografice din Orşova (judeţul Mehedinti) şi Sfântu-Gheorghe (judeţul Tulcea) Admitere Online 2021 Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău. Multiple oportunități de studiu. Burse Membri departamentului participă cu regularitate la congrese, conferinţe şi simpozioane internaţionale, unele cadre didactice fiind profesori invitaţi ai unor importante universităţi străine. @ Facultatea de Geografie, UB

370 free Magazines from CADREDIDACTICE

  1. Workshopuri online - Centrul de Învățare al UB. Începând cu 12 octombrie 2020, Centrul de Învățare al UB vă invită să participați la activități de: Coaching și dezvoltare personală în aria competențelor sociale și emoționale. Consiliere profesională şi orientare în carieră
  2. Patru cadre didactice au conducere de doctorat. Departamentul de geografie regională si mediu are în atenţie câteva domenii de studiu: Geografia Regională : înţelegând prin aceasta geografia continentelor şi a României, părţi esenţiale în formarea bagajului de cunoştinţe geografice al studenţilor
  3. Sediu Panduri Șos. Panduri nr. 90, sector 5, București. Telefon: 031-425.34.45. Complex Leu Bd.Iuliu Maniu, nr. 1-3, Corp A, et.5, sector 6, Bucureșt
  4. Facultatea de Psihologie și Științele Educației a Universității din București a fost reprezentată de lector univ. dr. Mihaela Stîngu, lector univ. dr. Simona Iftimescu și lector univ. dr. Elena Marin în cadrul unei întâlniri d
  5. istratie si Afaceri, Universitatea din Bucuresti, Specializarea Marketing, Ad
  6. DAAD - Ofertă atractivă pentru doctoranzi, cercetători și cadre didactice: Burse de cercetare pentru doctoranzi și tineri cercetători - Burse de scurtă durată (1-6 luni) Stagii de cercetare pentru cadre didactice și cercetători (1-3 luni) Program de reinvitare pentru foști bursieri (1-3 luni

Din dorința de a veni în întâmpinarea elevilor de liceu care se pregătesc pentru examenul de bacalaureat și a candidaților la concursul de admitere la studii superioare de licență, unele facultăți ale Universității din București organizează, în perioada februarie - iunie 2021, cursuri gratuite de pregătire oferite de cadre didactice și de studenți ai Universității din. Departamentul de Studii Literare are un colectiv de 35 de cadre didactice titulare şi un număr variabil de colaboratori (profesori emeriţi, profesori asociaţi etc), fiind astfel cel mai mare departament al Facultăţii de Litere. Director de departament: prof. dr. Mircea Vasilescu (mircea.vasilescu@gmail.com Cadre didactice. Departamentul de Sociologie Prof.dr Preda Marian E-mail:marian.preda@sas.unibuc.ro Ore de consultatie: Luni: 15 - 16, Schitu Magureanu nr.9, decanat Domenii de interes: Management strategic,Politici sociale ,Sociologia organizaţiilor, Sociologia timpulu SELECTIE MOBILITATI CADRE DIDACTICE PROGRAM ERASMUS Stimati Colegi, Va anunt ca Facultatea de Fizica are alocata 1 mobilitate pentru cadre didactice in programul Erasmus (Teaching Assignements-TA) pentru anul academic 2018-2019. Poate participa orice angajat cu contract de munca in UB pentru activitati de predare In atentia cadrelor didactice- Informatii grade didactice Universitatea din Bucuresti! Tabel nominal cadre didactice inscrise la gradul I- sesiunea 2018! Rezultate finale examen national definitivat- sesiunea 2012. Rezultate finale (dupa contestatii)definitivat-2013

Cadre didactice ale UB, membre în Consiliul Național de

oscaua Pnndmi, nr. <J0-'>2. sector 5, Ducure ti, 05066:{, ROM.\l':[A Tel.,< +'10) 21305 97 30 I Fox.,< +40l 2131317 60 E-nu1il: oUke:ti_\g.unibuc.ro ! \\'eb!-.ite. Evaluare cadre didactice 2020 FSAS. Evaluarea cursurilor de catre studenti-Anul universitar 2020-2021, semestrul I. Evaluarea cursurilor de catre studenti-Anul universitar 2019-2020, semestrul II. Evaluarea cursurilor de catre studenti - Anul universitar 2019-2020, semestrul Serviciul German pentru Schimburi Academice (DAAD) pune la dispoziție burse de studiu pentru anul universitar 2017-2018. Sunt finanțate stagii de cercetare în cadrul universitaților din Germania, fiind oferite burse pentru doctoranzi și tineri cercetători, cadre didactice universitare și cercetători • cadre didactice • cercetători în instituţii de cercetare cu profil specific, aflate sub egida Academiei Române • specialiști în corpul diplomatic al Ministerului Afacerilor Externe • specialiști în unităţi de arhivă publice sau private (conservarea și restaurarea documentelor, documentare, publicaţi Mobilități ERASMUS cadre didactice 2017-2018. Rezultat selecție Erasmus cadre didactice 2016/2017. Mobilități cadre didactice 2016/2017. Invitație la prezentarea programului de burse Humboldt octombrie 2016. Burse și Granturi pentru tineri cercetători și profesori. Mobilități cadre didactice 2015/2016

profesionale către alte cadre didactice de specialitate, atât de la nivelul unităţii şcolare din care provin, cât și de la nivel local şi regional. În cadrul programului de formare au fost elaborate materiale cu caracter ilustrativ, utile în procesul de autoperfecționare a cadrelor didactice Instituţie fondată în 1991, cu specializări în istorie-filologie, ştiinţe, Drept şi teologie ortodoxă. Sunt prezentate informaţii despre organizare, conducere şi istoricul activităţilor, departamentele componente, date despre centrele de cercetare şi de colaborare internaţioanală şi resurse online pentru actualii şi potenţialii studenţi Connect with people who share your interest in Social Sciences in Facebook groups Admiterea la Facultatea de Matematică și Informatică, nivel licență, 2021. 07.07.2021. Informaţi legate de admiterea la Facultatea de Matematică şi Informatică: criterii de selecţie, facilităţi, departajare, procedura de clasificare. Vezi restul anunţului Adresa oficială (adresa oficiala) şi lista destinaţiilor valabile (Lista Destinatii Cadre didactice) pentru anul universitar 2018-2019 pot fi consultate aici. Responsabil ERASMUS, Lect. dr. Laurențiu Gheorgh

Alegeri cadre didactice FLLS-U

Agenția de Credite și Burse de Studii vă aduce la cunoștință oferta de burse pentru anul universitar Citiți articolul. Italia - oferte burse 2021-2022. Italia - oferte burse 2021-2022. 07/07/2021. Ca urmare a Notei Verbale nr. PROT 3179 din 29.06.2021 primite din partea Ambasadei Italiei la București,. Conference Pinned. ECSWR 2022 Amsterdam Call for abstracts open. 16. 06. 2021. Theme: Enhancing and sustaining social inclusion through social work research. Since 2020, the Covid pandemic has had a substantial impact on exposing even further entrenched inequalities in societies across Europe and the wider world, leading to questions such as.

Mobilităţi cadre didactice FLLS-U

Prieteni cărora le place Cabinet Individual de Psihologie Daniela Ghegoiu. 6.4K members • 40 posts a day. Join Group Încă o săptămână de înscrieri la Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău. Până pe 30 iulie candidații se pot înscrie online pe platforma www.admitere.ub.ro. sau la sediul Universității. Programul de lucru, la înscrierea online, este 24 de ore din 24 de ore, iar pentru cei care optează să se înscrie, la sediul facultăților, programul de lucru este: Luni - Vineri: 9. Până pe 30 iulie candidații se pot înscrie online pe platforma www.admitere.ub.ro. sau la sediul Universității. Programul de lucru, la înscrierea online, este 24 de ore din 24 de ore, iar pentru cei care optează să se înscrie, la sediul facultăților, programul de lucru este: Luni - Vineri: 9-15, Sâmbătă: 9-12, duminica nu se fac [

Category: Burse - Facultatea de Filosofie

Cursuri online gratuite pentru cadre didactice: platforma iTeach. Cursurile online iTeach constituie o oportunitate de formare pentru cadrele didactice înscrise pe platforma de dezvoltare profesională continuă iteach. September 16th, 2020. The International Association of Physics Students represents thousands of physics students around the world, and is committed to the well-being of our member community. Students' rights form the foundation of academic development and civic engagement Înscriere grade didactice în anul școlar 2019-2020. Inspector scolar dezvoltarea resursei umane. Fisier. 2019-09-30 20:58. Cadre didactice înscrise la gradul didactic I-seria 2022. Inspector scolar dezvoltarea resursei umane. Fisier. 2019-12-09 09:22. Cadre didactice înscrise la gradul didactic II-seria 2021 Rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), prof. univ. dr. Daniel David, l-a avut miercuri, 10 martie 2021, ca oaspete pe ambasadorul Israelului la București, Excelența Sa, domnul David Saranga. În cadrul întâlnirii au fost analizate cooperările UBB în relație cu Israel,. Pe parcursul celor cinci zile, Dorina Pătrunsu, Cristian Iftode, Mircea Dumitru, Constantin Stoenescu și Oana Șerban, cadre didactice la Facultatea de Filosofie, vor susține cursuri deschise care tratează teme filosofice din actualitatea politică și culturală sau din aria interogațiile existențiale profunde, precum libertatea de.

FLLS-UB Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

University of Bacu - Scientifical Publications. Interstudia is the review of the Interdisciplinary Centre for the Study of Contemporary Discursive Forms (INTERSTUD. Cele 16 cadre didactice, participante la programul postuniversitar, au acordat sprijin și consiliere studenților pe parcursul acestor stagii de practică. Au absolvit stagiul de practică 78 de studenți, aceștia primind premii pentru performanțele realizate Centrul de consiliere psihomotrică și creștere a calității vieții pentru cadrele didactice și personalul T.E.S.A (C.C.M.C.-UB Acţiunea OM cadre didactice); Cercetare (F 181.08/Ed.02 Fişă contract cercetare,F 182.08/Ed.02 Fişă etapă contract, F 183.08/Ed.02 Fişă carte publicată, F 184.08/Ed.02 Fişă lucrare publicată ISI, F 185.08/Ed.02 Fişă lucrare conferinţă, F 423.11/Ed.01 Fişă lucrare publicată alte reviste, F 424.11/Ed.01 Fişă lucrare. ASC-UB; Centre de cercetare. Mobilități cadre didactice susținute din fondul valutar alocat de catre Universitatea din București _2017 Metodologia de acordare a finanțării din fondul valutar 2017 Ultimele postări. SITUAȚIE DOSARE înscrise/validate/în lucru - iulie 2021 - Admitere - studii universitare de master 2021.

Mobilități cadre didactice-fond valutar Mobilități cadre didactice susținute din fondul valutar alocat de catre Universitatea din București 2018 Mobilităţ

Cadre didactice - UniBu

Cadre didactice. Secretariat/ Personal administrativ. Biblioteca FJSC. Concursuri didactice 2020-2021. Asociația Studenților la Comunicare. Sesiune specială - anii terminali Având în vedere aprobarea UB privind organizarea sesiunii extraordinare din septembrie 2021,. 227 articole despre decontare naveta cadre didactice. Definitivat Educatori 2021. Cum sa obtineti nota 10 la Examenul de Definitivare pentru cadrele din Invatamantul Prescolar. A sosit timpul sa treceti la alt nivel! Definitivatul este examenul care, odata promovat, va deschide portile catre noi oportunitati Reguli de conduită a activităților online și de utilizare responsabilă a sistemului informatic integrat, pentru cadre didactice și studenți: Link-ul către platforma de cursuri FSA din anul universitar 2020-2021: https://curs.upb.ro/. Link-uri utile Universitatea Politehnica din Bucureşti * Calendarul Anului Universitar 2020-2021 in UP

Antonio-Roberto Momoc - Facultatea de Jurnalism și

Ambasada SUA, cursuri de specializare pentru cadrele

Centrul de Studii în Dreptul Concurenţei Centrul de drept constituţional şi instituţii politice Centrul de drepturile omului: Centrul de drept social comparat Centrul de procedură civilă Centrul de cercetare în domeniul ştiinţelor penale: Centrul de teoria generală a dreptului şi de drepturi noi Centrul de Studii în Arbitraj Comercial Internaţional Centrul pentru Studii de Drept. Programul UB SEED - Inscrieri 10 iunie - 5 iulie; Teze de doctorat / abilitare. Mobilități ERASMUS cadre didactice 2017-2018; Mobilităţi . Mobilități ERASMUS cadre didactice 2017-2018 . Detalii Accesări: 1534 1534. Anunț. Destinații. Metodologie. Selectie. Ultimele postări. Selecția ERASMUS pentru mobilități CADRE DIDACTICE pentru anul academic 2017 - 2018 are loc în perioada 23 Nov. - 15 Dec. 2017, după cum urmează. Dosarele pentru selecție se depun la facultate, la secretariat (Carmen Culea), în perioada 30 Nov. - 08 Dec. 2017, iar selecția (pe bază de dosar) este realizată tot la nivel de facultate 469 articole despre concediu de odihna cadre didactice 2019. Definitivat Educatori 2021. Cum sa obtineti nota 10 la Examenul de Definitivare pentru cadrele din Invatamantul Prescolar. A sosit timpul sa treceti la alt nivel! Definitivatul este examenul care, odata promovat, va deschide portile catre noi oportunitati

CORPUL DIDACTIC. Este alcătuit din cadre didactice titulare (care au post obținut prin concurs, precum și norma de bază în Facultatea de științe Politice), precum și din cadre didactice asociate și invitate (cu norma de bază în alte instituții - în general de învățământ și de cercetare - din țară și din străinătate) Universitatea din Bucureşti îşi propune să reia toate activităţile didactice în format fizic, faţă în faţă, începând cu data de 1 octombrie. Astfel, în anul universitar 2021-2022, laboratoarele, seminarele, stagiile de practică şi celelalte tipuri de activităţi didactice, precum. ASC-UB; Centre de cercetare. Rezultat selecție Erasmus cadre didactice 2016/2017; Mobilităţi . Rezultat selecție Erasmus cadre didactice 2016/2017 . Detalii Accesări: 1555 1555. Rezultat selecție. Ultimele postări. ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021.

EXAMENE DE FINALIZARE A STUDIILOR: LICENŢĂ ȘI DISERTAȚIE

207 articole despre pensionare anticipata cadre didactice. Definitivat Educatori 2021. Cum sa obtineti nota 10 la Examenul de Definitivare pentru cadrele din Invatamantul Prescolar. A sosit timpul sa treceti la alt nivel! Definitivatul este examenul care, odata promovat, va deschide portile catre noi oportunitati 220 articole despre varsta pensionare cadre didactice. 02 Iun. 2021. Ministrul Educatiei: Riscul de explozie a abandonului scolar este foarte mare. E nevoie de empatie din partea cadrelor didactice. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, avertizeaza ca riscul de explozie a abandonului scolar in Romania este foarte mare Grupul ţintă (138 de formabili) este alcătuit din: 100 de cadre didactice din învățământul preuniversitar (20 preșcolar, 20 primar, 20 gimnazial, 20 liceal, 20 consilieri școlari), 20 cadre didactice auxiliare (bibliotecari, secretari, informaticieni, administratori de patrimoniu, laboranți), 18 formatori CCD

Două cadre didactice ale UB, printre coordonatorii

Facultatea are domeniile Psihologie si Stiinte ale Educatiei cu specializarile Psihologie, Psihopedagogie Speciala, Pedagogie, Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar. Toate sub sigla Universitatii Babes-Bolyai Cluj-Napoca Universitatea din Bucureşti anunță că, începând cu 1 octombrie, va relua toate activităţile didactice în format fizic, faţă în faţă. Astfel, odată cu începerea anului universitar 2021 - 2022, studenţii Universităţii din Bucureşti, indiferent de nivelul de studii, sunt aşteptaţi să îşi reia locurile rămase libere în sălile de curs, atât pentru ceremoniile de.

Seminar de cercetare DFT „Plato’s Image MetaphorStudenții nu sunt niște recipiente în care cineva „varsăSimpozionul internaţional „Limba şi literatura italiană înColaborare între Universitatea din București și VIAPLEDOARIE pentru ÎNVĂȚAREA AUTENTICĂ - Facultatea dedr

Caminele P12 si P19 au camere de doua locuri cu grup sanitar propriu si in ele sunt cazati studentii familisti, cadre didactice tinere din U.P.B. , studenti straini veniti prin programele Europene LLP-ERASMUS, LEONARDO sau MUNDIS, cadre didactice venite la schimb de experienta etc 25/06/2021 Programul UB SEED - Sprijin Educațional pentru Elevii Defavorizați; 24/06/2021 Lista candidaților înscriși la Concursul Național de Titularizare 2021 Strategia ISJ Constanta / Plan managerial ISJ Constanta Grade didactice Anunturi Noutati. Close Curriculum. Documente specifice. Documente: Anunt Selectie 2015 Filosofie adresa selectie TA FILOSOFIE destinatii cadre didactice Erasmus 2014-201 Universitatea Ovidius din Constanta - Admitere - Informatii Programe de studii - Licenta - Masterat - Doctora Mobilitati ERASMUS pentru cadre didactice 2015-2016. de admin | nov. 16, 2015 | Anunturi, ERASMUS, International. Documente: Anunt Selectie 2015-2016. Facultatea de Filosofie - adresa oficială. FILOSOFIE destinatii profesori - ERASMUS 2015-2016